Resultats votacions 2019

CONSELL DE BARRI DE LA FLORESTA

 

Cens (+14)

Vots via web

Vots via paperetes

Total participació

Participació %

3992

111

216 (191 vàlids i 25 nul·les)

327

8,10

 

Resultat del procés participatiu del pressupost de lliure disposició del Consell de

Barri de La Floresta 2019 (En verd les propostes guanyadores)

id

Inversions

Vots

1

Instal·lar taules amb bancs al parc de les Dones - 7.000€

127

2

Acondicionament com a parc del bosquet de la UREF/escales Tarruell - 20.000€

108

3

Instal·lació de plaques fotovoltaiques al Centre Sociosanitari de La Floresta - 20.000€

102

4

Arranjament i repintat de la pista de Can Llobet - 9.000€

77

5

Magatzem de material comunitari del Consell de barri - 15.000€

72

6

Bancs públics als carrers de La Floresta - 10.000€

69

7

Substituir el terra de sorra de la plaça de l'Estació per un paviment més estable - 20.000€

58

8

Acondicionament per a vianants del camí Estel - 20.000€

57

9

Millora de l'espai de la petanca situat al parc de les Dones - 15.000€

57

10

La Font Javata: nova font al circuit verd de La Floresta a Valldoreix - 15.000€

56

11

Mirador al Turó del Fumet - 20.000€

55

12

Arranjament de l'escala entre el c/ Rosa Mariné i c/ Nou de La Floresta - 10.000€

25

* La proposta 7 passa del restant del pressupost i és portarà a terme amb els 11.000€ que queden. En el cas que amb

aquests diners no es pugui portar a terme, es passarà al següent projecte.


id

Pressupost ordinari

Vots

1

Neteja dels boscos de La Floresta - 4.000€

213

2

Implementació del protocol d’actuació davant les violències masclistes del barri  - 2.000€

124

3

Campanya de sensibilització i senyalització del camí escolar - 4.000€

113

4

Millorar la Festa Major de l'any del Centenari - 4.000€

98

5

Material de cuina per a col·lectivitats d'ús comunitari - 3.000€

71

6

Tallers d'electrificació de bicicletes - 4.000€

60

7

Llibre recopilatori d'escrits de Ramon Borda: 'Lo que debe ser, debe ser hecho' - 3.000€

58

8

Nou vestuari dels Pastorets de La Floresta - 2.000€

55

9

Jornades sobre les energies alternatives per a ús domèstic i transport - 2.000€

45