Llistat de projectes presentats 2017

01. Campanya informativa per millorar el coneixement del senglar i reduïr les incidències

Descripció: Amb l’origen situat a la demanda i dret dels ciutadans a rebre tota la informació disponible i participar d’aquesta situació, especialment en les causes i mesures encaminades a reduir el problema envers els senglars, la natura i la biodiversitat. Es proposa desenvolupar un projecte de referència en la gestió urbana d’espècies de fauna salvatge. Pretenem minimitzar l’habituació i la presència de porcs senglars a zones (peri-) urbanes, per mitjà de l’establiment d’unes bones pràctiques de convivència i així gaudir de la biodiversitat amb la mínima interferència.

Objectius: El Projecte Senglar vol servir com a nexe de comunicació i estudi a través de la col·laboració entre ciutadans, comunitat científica i administració, amb la fi de millorar el coneixement de l’espècie i reduir significativament les incidències generades per la presència del senglar dins la zona urbana del barri de La Floresta. El projecte es centrarà en els punt principal de conscienciació ciutadana envers la presència del senglar emfatitzant en els conceptes biològics de l'espècie. D'altra banda es vol estudiar la implicació del porc senglar dins la zona urbana elaborant un cens poblacional i estudiant els paràmetres de moviment i reproducció d'uns pocs exemplars.
Elaborar una memòria al llarg del projecte pilot documentant els coneixements obtinguts i proposant solucions al respecte.

Cost orientatiu: 6.000€

Abast territorial: tot el barri de la Floresta i zones circundants

Entitats o projectes vinculats: Comissió de Medi Ambient del consell de barri de La Floresta i Servei d'Ecopatologia de Fauna Salvatge (SEFaS-UAB)

Nom de la persona responsable: Carles Conejero Fuentes

02. Campanya informativa de neteja de terrenys i solars per disminuir el risc d'incendis

Descripció: Campanya informativa mitjançant bustiatge i notificacions als propietaris i inquilins dels solars i dels terrenys de l'obligació de mantenir-los lliures de residus, d'herbes i tenir-los en condicions higièniques de salubritat per l'alt risc d'incendi en cas de no fer-ho. Posterior seguiment del seu compliment per el personal de l'ajuntament.    

Objectius: Prevenció d'incendis-millora condicions higièniques de salubritat

Cost orientatiu: 750 €

Abast territorial: la Floresta

Entitats o projectes vinculats: Associació de Propietaris i Veïns de la Floresta

Nom de la persona responsable: Maria Jesús García

03. Substituir el terra de sorra de la pl. de l'Estació, per un paviment més estable.

Descripció: La Plaça de la estació de la Floresta encara està amb terra. Fer el terra d'obra, fent la plaça més estable

Objectius: No omplir-se de pols, al anar/tornar de treballar, ni enfangar-se quan plou. Fer un parc per els nens autèntic per atraure mes gent al centre i permetre conèixer-nos més entre els residents.

Cost orientatiu: 20.000

Abast territorial: la Floresta: Els que agafen el tren i la gent de la Floresta

Entitats o projectes vinculats:

Nom de la persona responsable: Luís Domingo

04. Creació d'un jardi medicinal al parc del Centre Social i Sanitari

Descripció: Crear un jardí de plantes medicinals al parc del Centre Social i Sanitari de la Floresta. Tenir-ne de diverses varietats i posar plafons explicant què són i per a què serveixen. Podrà ser cuidat pels propis veïns i veïnes. També es podrien impartir tallers sobre plantes, herbes remeieres, etc. per compartir i traspassar coneixements antics del nostre entorn. Es farà una tanca a prova de senglars i s'instal.larà un gota a gota per regar.

Objectius: Integrar en el barri el coneixement de les herbes remeieres a través de la participació de tothom. Els veïns i veïnes podrien visitar el jardí, cuidar-lo, assistir a tallers, i fins i tot agafar herbes quan els hi calgui. Vivim envoltats de la natura i seria molt interessant veure que aquesta natura ens pot ajudar.

Cost orientatiu: 10.000

Abast territorial: la Floresta    

Entitats o projectes vinculats: Podríem vincular a El Mussol i també les dues escoles i el Centre Obert, Espai Jove i la gent gran

Nom de la persona responsable: Sílvia Llombart

05. Col·locar un passamà a l'escala que hi ha entre el C/ Rosa Mariné i el C/ Margarit

Descripció: Posar un passamà a l'escala de la Floresta que va de Rosa Mariné a carrer Margarit. No hi ha on agafar-se i es perillós per la gent gran.

Objectius: Guanyar seguretat

Cost orientatiu: 6000

Abast territorial: Gent que paseja i veins del Turó del Sol/Rosa Mariné

Entitats o projectes vinculats:

Nom de la persona responsable: Lluís Domingo

06. Plantació d'arbres fruiters a diferents espais de la Floresta

Descripció: Constaria simplement de plantar arbres fruiters locals als parcs i carrers adjacents amb el bosc de Collserola i altres llocs més cèntrics de manera estratègica per tenir cura que la fruita caiguda que no es reculli no embruti ni destorbi.

Objectius: És ben cert que al barri moltíssima gent surt a collir bolets a la tardor, espàrrecs a la primavera i figues, mores, prunes, pinyons i altres més a l'estiu. És més! hi ha certs arbres fruiters que han crescut de manera natural al costat dels camins de la Floresta que els veïns estan ben a la guait de quan surten els seus fruits per agafar-los abans que els altres! Doncs vivint a la natura que millor que anar a recollir fruits pe carrer quan passeges? A més, del que cau de les branques més altes on els humans no arribem ja s'encarreguen els ocells i els porcs senglars d'agafar-ho. (De fet a molts pobles d'Andalusia tenen tarongers i altres fruiters als carrers per a l'abast de tothom)

Cost orientatiu: 15.000€

Col·lectiu Beneficiat: tota la Floresta (tothom menja fruita)

Abast territorial: carrers i camins adjacents amb el bosc de Collserola i també altres llocs més cèntrics, repartits estratègicament per tenir cura que la fruita caiguda que no es reculli no embruti ni destorbi a ningú.

Entitats o projectes vinculats: hi podria vincular-se la comissió de medi ambient i fins i tots a la d'urbanisme del consell de barri.

Nom de la persona responsable: Manel Berenguer

07. Compra de material de cuina per a activitats de gran format de les entitats

Descripció: Compra de material d'intendència per poder tirar endavant els dinars populars del barri. Material: Dues paelles (una per 50 i una altra per 100), 3 difusors, fustes per tallar grans, cocis, ganivets de diferents tipus, tres olles grans, cullerots per servir i remenar, 400 gots de plàstic reutilitzables, gerres, cubells grans per brossa.

Objectius:
- Oferir suport logístic a les entitats en el desenvolupament dels dinars populars, xocolatades, etc,
- Estalviar possibles despeses de lloguer a les entitats i al veïnat - Reduir residus i generar dinàmiques vinculades al compartir i l'optimització dels recursos disponibles - Potenciar valors comunitaris i relacions d'ajuda mútua

Cost orientatiu: 3500 €

Col·lectiu beneficiat: entitats i veïnat
Abast territorial: la Floresta

Entitats o projectes vinculats: Comissió Educativa de Barri i Senglar Cultural

Nom de la persona responsable: Isabel Vicente

08. Mapa interactiu de la Floresta amb informació arquitectònica, històrica i natural.

Descripció: La proposta consisteix en poder valorar la singularitat del barri/poble de la Floresta. A través d’un mapa interactiu es difondran, en un format lúdic, les informacions, documents i fotografies per tal de despertar la curiositat dels usuaris. Mitjançant una APP es plantejaran diversos itineraris temàtics per redescobrir el barri.

Objectius:
Hem desenvolupat dues eines complementàries per tal de fer arribar la història i les característiques de l’entorn de la Floresta als seus residents i als possibles visitants: • El mapa interactiu que funciona com una pàgina web i que té la finalitat de ressaltar el vessant històric, arquitectònic i natural de la Floresta. Aquesta zona situada dins el parc natural de Collserola té una trajectòria de més de 100 anys d’existència i compta amb més de 40 cases catalogades i nombrosos edificis singulars. • L’aplicació mòbil que, fent ús del GPS, complementa la proposta i permet descobrir, in situ, els punts d’interès mitjançant diversos itineraris guiats.

Cost orientatiu: 10.000

Col·lectiu beneficiat: Habitants de la Floresta, d'altres barris de St Cugat o possibles visitants.

Abast territorial: La Floresta / ampliable a altres parts de Sant Cugat

Entitats o projectes vinculats: Comissió de patrimoni i memòria

Nom de la persona responsable: Rémi Potriquet

09. Campanya informtiva sobre les mesures de control del mosquit tigre

Descripció: Intervencions proposades per controlar el mosquit tigre al barri de La Floresta:
Material per sensibilització i informar la població sobre les mesures de control.

Objectius:
Intervencions proposades per controlar el mosquit tigre al barri de La Floresta:

- Control del mosquit tigre: Elaboració d'una estratègia pel control biològic a través de la introdució de peixos, libèl·lules i altres depredadors al medi

- Disseny, edició i impressió de material didàctic (tríptics, cartells, instal·lacions, vídeos, etc) per disseminar la campanya de sensibilització i informar la població sobre les mesures de control.

- Material fungible per dur a terme la campanya.

Període d’intervenció: De juny a octubre.

Cost orientatiu: 8.000 €

Col·lectiu beneficiat: Todos. En especial niños pequeños.

Abast territorial: la Floresta

Entitats o projectes vinculats: Neteja de boscos

Nom de la persona responsable: Herbert Owen

10. Celebració del 10è aniversari de la gimcana familiar "Un Tomb per La Floresta"

Descripció: Des de fa 10 anys, l´Olimpyc, l'Asociació de famílies i l'Escola, organitzen una gimcana on més de 200 participants en equips mixtes d'adults i petits, superen un seguit de proves. En l'any del desè aniversari, es vol reforçar tant la seva vessant cohesionadora, sumant a l'organització més entitats educatives i traslladant-la a les pistes de Can Llobet, com la seva vessant lúdica amb 2 activitats que requereixen pressupost addicional: una cursa d'orientació i animació musical post-butifarrada.

Objectius:
- Fomentar la cohesió del barri mitjançant una activitat lúdico-esportiva única on adults, infants i joves participen d'igual a igual - Reforçar la xarxa d'entitats educatives del barri - Celebrar amb tot barri els 10 anys de la gimcana

Cost orientatiu: 1500 €

Col·lectiu beneficiat: Famílies amb infants, joves

Abast territorial: la Floresta

Entitats o projectes vinculats: Comissió educativa de barri, Escola La Floresta, Asociació de Famílies (AFA) de l'escola, Olimpyc, Casal de Joves, Cau, Centre Obert

Nom de la persona responsable: Ester Pérez i Àngel Ruiz

11. Millorar la zona de pícnic de la piscina i adequar l'entorn com a zona d'esbarjo.

Descripció: La zona de pícnic de la piscina no està convenientment condicionada, alhora que al costat hi ha un "descampat" que podria adequar-se per a zona d'esbarjo de criatures i persones adultes.

Objectius: Dotar d'una zona de pícnic convenientment habilitada per tal que les persones usuàries puguin menjar i fer un descans amb condicions, amb taules, zones d'ombra, zones de deixalles de diferents tipus (plàstic, vidre, paper, orgànica), etc
Ampliar les opcions de lleure de la zona de la Piscina de la Floresta amb d'altres elements que permetin realitzar diferents activitats, ja sigui saltar, tirolines, córrer, etc

Cost orientatiu: 18.000

Col·lectiu beneficiat: Persones de la Floresta en general i les usuàries de la piscina en particular

Abast territorial: Districte de la Floresta - Piscines municipals

Entitats o projectes vinculats: Associació de Familiars d'Alumnes de l'Escola de la Floresta

Nom de la persona responsable: Òscar Jané Espelt i Xènia Amorós Soldevila

12. Equip de llum i micròfons sense fils per a activitats al barri

Descripció: Al barri s'estan duent a terme un seguit d'activitats culturals que necessiten llum i micròfons sense fils per poder-se realitrzatr. Per no haver de gastar diners llogant el material en cada activitat, proposem dotar-nos d'un equip de llums senzill i micros sense fils. Cap dels equips requereix intervenció d'un tècnic professional.
- 1 equip de llums, format per 3 projectors tipus canó, amb viseres, i 1 dimmer
- 1 equip de comunicació inalambric format per 5 de micròfons sense fils, tipus diadema.

Objectius: Evitar despeses de lloguer repetitives per les diferents entitats i col·lectius de La Floresta

Cost orientatiu: 3.700 €

Col·lectiu beneficiat: Totes les entitats i col·lectius del barri

Abast territorial: la Floresta

Entitats o projectes vinculats: la Global

Nom de la persona responsable: Marc Francolí

13. Elements per dinamitzar el Consell d'Infants de la Floresta

Descripció: Pressupost per dinamitzar el futur consell d'infants de la Floresta el curs 2017-18. Malgrat no hi haurà despeses pel que fa a personal per a la dinamització, sí es necessitarà comptar amb pressupost per tal de comprar material, possibles esdeveniments, difusió, creació d'un logo, d'una cançó, etc.

Objectius:
- Dinamitzar el Consell d'Infants de la Floresta amb els recursos necessaris - Crear i gravar una cançó pròpia amb la participació dels infants del barri - Crear elements identificatius - Crear material de difusió - Desplegar recursos per tal de donar suport a les iniciatives dels infants en el si del Consell d'Infants

Cost orientatiu: 2.000 €

Col·lectiu beneficiat: Infants del barri

Abast territorial: la Floresta

Entitats o projectes vinculats: Isabel Vicente

Nom de la persona responsable:

14. Material per al Casal de Joves de la Floresta

Descripció: Volem equipar el casal amb una mini-nevera, una taula de ping pong plegable, un sofà, PlayStation4 i jocs, dards, un projector, una pantalla i uns altaveus.

Objectius: Poder tenir a l'esapi material per a fer diferents activitats durant les obertures regulars i facilitar que l'esapi sigui un punt de referència per a la reunió del jovent.

Cost orientatiu: 2.000 €

Col·lectiu beneficiat: Jovent del barri

Abast territorial: la Floresta

Entitats o projectes vinculats: Casal Jove

Nom de la persona responsable: Laia Masnou Artigas

15. Senyalització sensorial

Descripció: Mitjançant l'ús de la pintura sobre l'asfalt, proposem desenvolupar un projecte gràfic i creatiu de senyalització sensorial en una selecció de carrers de La Floresta. Aquesta consisteix en el desenvolupament de diferents recursos gràfics que mostrin les virtuts, qualitats i possibilitats dels nostres carrers.

Objectius: Posar en valor alguns dels carrers de La Floresta com a llocs en sí mateixos, més enllà de vies per on circular, és a dir, no només llocs de transit per anar d'un lloc a l'altre. Mitjançant la pintura volem suggerir altres usos i actituts: el carrer és un lloc on poder estar, jugar o caminar gaudint del trajecte. Un lloc on aturar-se quan s'obre un balcó al paisatge, un lloc per on passa una riera, que va ser camí o que creua un corredor ecològic. L'objectiu és potenciar el plaer de caminar per La Floresta.

Cost orientatiu: 12.000

Col·lectiu Beneficiat: Tothom

Abast territorial: Tot

Entitats o projectes vinculats: Tots

Nom de la persona responsable: Julie Dalgier i Eva Serrats

16. Finestra a la sala d'actes del Centre Social i Sanitari

Descripció: Obrir una finestra al mur de formigó de la sala d'Actes del Centre Sociosanitari. La Sala d'Actes del Centre SocioSanitari és innecessàriament fosca i té una nula relació amb l'exterior. L'entrada de llum natural permetrà llum i ventilació, cosa que la farà una sala més amable i sana.

Objectius: Dotar-nos d'una sala més digna i confortable que la que estem fent servir avui en dia. Si l'espai millora de qualitat segur que podrem fer-hi més i millors activitats. Alhora, des de l'exterior, la nova finestra permetrà mostrar què passa al cor d'aquest equipament de barri.

Cost orientatiu: 20.000

Abast territorial: Tot

Entitats o projectes vinculats: Tots

Nom de la persona responsable: Francesc Pla i Eva Serrats

17. Banc a Ponent: Instal.lació d'un banc mirador al revolt del Passeig de La Floresta

Descripció: Instal.lació d'un banc mirador al revolt del Passeig de La Floresta, més amunt de la UREF, quan el paisatge s'obre entre dues edificacions. Amb una mínima intervenció sobre la vorera i en la tanca existent, permetrem un àmbit de descans per als qui pugen a peu des de l'estació i de contemplació de les vistes sobre La Floresta i Montserrat.

Objectius: Facilitar el trànsit a peu per a totes les edats. Un banc a mig camí i en un bon lloc, potencia un hàbit útil i saludable com és el de desplaçar-se a peu en un barri on les distàncies són curtes però els recorreguts fan pujada.
Potenciar una de les qualitats de ser un barri de muntanya: tenir vistes sobre el paisatge. Aprofitar una oportunitat: el lloc i les vistes ja hi són, només ens cal adeqüar-l'ho de manera sencilla com a mirador, el mirador de Ponent.

Cost orientatiu: 8.000 €

Col·lectiu beneficiat: Tothom, especialment la gent gran.

Abast territorial: Corva sobre el paisatge al Passeig de La Floresta sobre la UREF

Entitats o projectes vinculats: Tothom

Nom de la persona responsable: Francesc Pla i Eva Serrats

18. Passeig-art: instal·lació d'elements artístics i naturals a la zona natural entre la plaça del Centre i l'estació

Descripció: Adequació de l'espai natural que va des de la plaça del Centre a l'estació per crear un parc d'escultures i art, on la comunitat pugui gaudir i mimatitzar-se amb el medi ambient que ens acull. Mantenir i donar valor a un important corredotr natural del Parc de Collserola, que és on vivim i que aquestes aciions serveixin per divulgar i defensar aquest espai.

Objectius: Crear otro parque público dentro de la Floresta para que no acabe convirtiendose en un aglomerado de jardines privados y asi mantener lo que se considera como un corredor natural, para animales, plantas y personas que coexisten en dicho espacio; medioambiente. También potenciaria a los artistas y artesanos de la zona.

Cost orientatiu: 3.500 €

Col·lectiu beneficiat: La comunidad de manera global.

Abast territorial: El bosque situado entre la estación y la plaza del centre.

Entitats o projectes vinculats: El colectivo creado para la fundamentación y mantenimiento del proyecto se llama "Los arboles hablan"

Nom de la persona responsable: Jesús Borra Arto