Portada‎ > ‎Documentació‎ > ‎

Pacte per la convivència

Pacte per la convivència de la Floresta

[versió pdf]


Les entitats sotasignades de la Floresta som una part viva de la comunitat i una part compromesa amb el bé comú del barri. La raó del següent acord és comprometre'ns per a fer de la convivència un dels valors a protegir al si del barri. Ens mou la voluntat d'incloure totes les mirades del barri com a expressió de diversitat i riquesa, una inclusió que se sustenta en el respecte mutu i en el diàleg comú.

L'espai públic és un dels béns comuns més preuats de la Floresta i com a tal requereix d'un compromís col·lectiu que garanteixi una bona convivència a través de la regulació de les activitats que es fan en els carrers i les places que conformen aquest espai.

La Floresta disposa de diversos espais i equipaments, de característiques i titularitats diferents:

Espais oberts

Espais tancats

 • Pistes de Can Llobet (zona esportiva, piscina i  l’espai infantil)

 • Pista de BMX rere la piscina

 • Parc ubicat sota el Centre Social i Sanitari (espai infantil i petanca)

 • Plaça de l'Estació o Miquel Ros (plaça i espai infantil).

 • Plaça de l’Estació o Josep Playà.

 • Jardins del Casino

 • Pistes interiors de l'Escola de la Floresta

 • Espai exterior de l'Escola de la Floresta

 • Solar sota del Bar Català

 • El Chambao al solar de las Sardanas

 • Casino (sala d'actes, espai exterior)

 • Centre Social i Sanitari (sala d'actes)

 • UREF (privat)

 • Pavelló esportiu Can Llobet

 • Pavelló esportiu de l'Escola de la Floresta

 • CAU

 • Pati de l'APVF (privat)

 • Sala d'actes de l'escola de la Floresta

 

Podem dir que d'entrada hi ha prou espais per fer front a la majoria d'activitats que es fan al barri. Es tracta, per tant, només de posar sobre la taula els mínims sobre els quals hem de ser capaços de construir els consensos que han de servir per garantir una bona convivència a l'espai públic. El pacte de convivència de la Floresta aborda els següent àmbits:

Sobre el límit del soroll a la via pública se seguirà l'ordenança sobre soroll i vibracions de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès. En activitats de caire musical amb ús d'amplificador caldrà l'ús de limitadors acústics. En aquest sentit es contempla, de manera acordada entre entitats i veïns, la possibilitat de reduir el limit fixat per la normativa, especialment en aquells espais de la via pública que per la seva configuració actuen de caixa de ressonància.

Sobre els espais públics, per tal d'ordenar les activitats i evitar la concentració en espais concrets caldrà:

 • Potenciar el parc de sota del Centre Social i Sanitari. Els concerts que requereixen d'escenari i amplificador es faran en aquest indret.

 • Potenciar altres espais del barri, com ara els espais de les Pistes de Can Llobet, per activitats de formats diversos i en diades específiques com la revetlla de Sant Joan, etc.

 • Limitar a la Plaça Miquel Ros a la realització d'activitats de soroll reduiït, com ara el concert de música clàssica, o d'altres activitats de caràcter comunitari, com ara la xocolatada, la castanyada, lectura de poesia, Sant Jordi, Fira d’intercanvi de plantes, Fira de Nadal, etc.

 • En el cas de les places de Miquel Ros i Josep Playà es fan les següents observacions, del dia a dia, a resoldre:

  • Respectar les zones de taules de les terrasses i garantir la mobilitat del veïnat. Els titulars dels bars i dels comerços seran responsables del seu compliment.

  • Respectar els horaris de tancament

  • Els propietaris dels bars s'han de comprometre a treballar per a què el soroll a l'exterior del local es redueixi un cop s'ha tancat per evitar possibles molèsties als veïns.

  • Fer pedagogia per a què els clients dels bars evitin continuar fent soroll un cop a l'exterior dels locals.

  • Garantir la neteja de l'espai públic després de la finalització de les activitats. Per assegurar això caldrà demanar a l'Ajuntament compromís al respecte.

Sobre els horaris: S'acorda ser estrictes en el respecte dels límits horaris fixats per als diferents espais. En vigílies de dies laborals les activitats no podran allargar-se més enllà de la posta del sol.

Sobre la Festa Major, tenint en compte la seva excepcionalitat el Senglar Cultural, com a entitat responsable es compromet a utilitzar espais alternatius a les places del voltant de l'estació per desenvolupar les activitats amb música amplificada.  Així mateix adquireix els següents compromisos:

 • Durant la Festa Major, de manera excepcional i aprofitant la centralitat de les places de l’Estació es programaran els següents concerts:

  • Primer dissabte de festa major: concert a la plaça Josep Playà fins a l’hora que autoritzi l’Ajuntament.

  • Dijous de festa major: música i activitat teatral estil cabaret fins a les 24h a la plaça Josep Playà.

  • Segon dissabte: concert de 20h a 24h a la plaça Miquel Ros.

  • Atesa la sensibilitat actual dels veïns en aquesta zona, caldrà vetllar especialment pel compliment dels acords durant les activitats programades i després de la seva finalització pel que fa a horaris, nivell sonor, ubicació de les taules i normes de convivència dels assistents, a les places i a les zones properes.

Sobre el mercat de la Plaça Miquel Ros s'acorda:

 • Demanar a l'Associació de paradistes que organitzin la ubicació de les parades de manera estable amb l'objectiu de facilitar la mobilitat dels vianants

 • Vetllar per a que els productes de venda responguin als criteris del mercat: artesania, productes ecològics, productes de proximitat. etc.

 • Que els organitzadors del mercat vetllin per evitar la col·locació de mantes al terra

 • Crear un grup de treball del Consell de Barri per organitzar el mercat dels artesans amb la participació dels mateixos artesans i els responsables municipals de l'àmbit.

Comissió de seguiment: Per tal de garantir el compliment d'aquest acords i dirimir possibles problemes es crea una comissió de seguiment vinculada al Consell de Barri amb participació dels diferents agents implicats.

Aquest pacte serà presentat al Consell de Barri per a què sigui aprovat i posteriorment es farà arribar als responsables municipals per tal de comptar amb el seu suport en el reeiximent de l'acord col·lectiu.

 


Annex

En les reunions mantingudes per treballar aquest text s'ha acordat:

 1. Demanar a l'Ajuntament l'homologació dels horaris de les terrasses de la Plaça Josep Playà a les altres places del municipi passat un període de sis mesos en què s'hagi pogut constatar el compromís amb la protecció de la convivència amb el veïnat més proper a la plaça.

 2. Demanar als responsables municipals que es facin les gestions oportunes per arranjar la tanca de la Plaça Josep Playà que està malmesa.

 3. Abordar el tema dels gossos mitjançant una campanya de conscienciació com ara la col·locació de cartells fixos en els punts geocentrals del barri i demanar a l'Ajuntament l'adequació d'una àrea per a gossos tipus pipi can a tocar de la Plaça de l'Estació.

 4. Demanar a l'Ajuntament actuar per ordenar l'aparcament a l'alçada de la cantonda entre Verge de Montserrat i Avinguda de l'Estació per evitar col·lapses, especialment els dies de mercat.

 5. Demanar a l'Ajuntament incrementar la neteja de les places més centrals del barri, especialment quan hi hagi alguna activitat a la via pública.

 

la Floresta 30 de maig de 2017

Subscriuen i signen Pacte per la Convivència les següents entitats de la Floresta

Associació de Familiars d'Alumnes de l'Escola de la Floresta

Associació Florestart

Associació el Senglar Cultural

Assemblea de Joves de la Floresta

Associació de Propietaris i Veïns La Floresta-Pearson

Associació el Mussol

Associació de Veïns el Faig

Bar la Cantina

Bar la Tasqueta

Club Olimpyc Floresta

Col·lectiu de la Gent Gran - Espai 60

Coral Tardor

Forn Cultural la Floresta

Grup de teatre de les arts escèniques la Global

La Floresteca-Floresta Sana

Veïnes i veïns del centre de la Floresta