Reunió habitatge 25 de febrer 2019

REUNIÓ COMISSIÓ MIXTA DEL CONSELL DE BARRI I DE L’AJUNTAMENT. 25/02/2019

ESTAT DE LES PROPOSTES EN MATÈRIA D’HABITATGE PRESENTADES PER L’AJUNTAMENT.


Assistents

Regidoria d’urbanisme (Joan Puigdomenech i Toni Serra)

Veïnes i veïns membres de la Comissió mixta d'habitatge

Grup de treball sobre cohabitatge del Consell del Barri de La FlorestaOrdre del dia: repassar el llistat d’acords en relació a l’habitatge. Fer seguiment de la reunió del mes de novembre en temes de cohabitatge.

Temes tractats:

1. Reforma decret d’habitatge en edificació aïllada (20a/) que limitava la construcció a unifamiliar.

2. Proposta en matèria d’habitatge de l’ajuntament

3. Estat Observatori/Laboratori

4. Propera reunió de la comissió mixta.


1. Informació sobre modificació del decret d'habitatge

 • L’Ajuntament presenta la propera modificació del decret que limitava la construcció d’edificacions aïllades com a unifamiliars. Amb aquesta reforma, es podran construir o modificar la consideració de alguns habitatges com a plurifamiliars.

 • El decret s’aprovarà properament, però l’Ajuntament encara l’haurà d’adaptar a la realitat de Sant Cugat i especialment a les diferents realitats de La Floresta, les Planes, Valldoreix i Mirasol, i això requerirà d’algun temps (anys?).

 • El decret establirà que els habitatges plurifamiliars tindran algunes cessions implícites:

15% de zona verda, 25% d’equipaments (És a dir, si hi ha un increment de 100m2 de planta en un habitatge que ara és unifamiliar, s’hauran de reservar 15m2 per zona verda i 25m2 per equipaments.

 • En el cas que l’habitatge tingui la categoria d’HPO, estarà exempte d’aquestes cessions.

 • En un mateix edifici hi pot haver-hi habitatge lliure i HPO.

 • Per tant es podran reconvertir habitatges que ja estan construits (per ex. la residència d’avis de la Floresta que està tancat.

 • Aquesta adaptació a la realitat de Sant Cugat haurà de protegir els barris de la gentrificació, al obrir la possibilitat d’ampliar el parc d’habitatges, i també protegir els corredors verds. Per tant s’haurà de limitar els casos en que es permetrà fer 2 o 3 habitatges on ara hi ha un habitatge unifamiliar, en funció de la ubicació, les característiques de l’habitatge, els sol·licitants...

 • L’Ajuntament deixa molt clar HPO d’iniciativa publica de venda, no es la opció favorita. Es prefereix l’opció HPO de lloguer. En cas de venda, segurament també es limitarà que tot i que hi pugui haver dues o mes famílies, l’habitatge s’hagi de vendre en una sola peça i que no es puguin vendre de forma independent per evitar especulació.


2. Proposta en matèria d’habitatge de l’ajuntament

 • Tot i que en la reunió del 14 de novembre l’Ajuntament deia «Ja estan buscant opcions de solars, tan per Habitatge de Protecció Official (HPO) com per cooperatives. Per HPO s’estan valorant l’entorn de la plaça de l’estació i de la plaça del centre. Ja tenen pensades opcions de solars per cooperatives en cessió d’us» i semblava que per aquesta trobada l’Ajuntament portaria una proposta per a la cessió d’ús, ens diuen que ja està tot presentat, que els terrenys que actualment són públics i sobre els que es podria fer un projecte de cohabitatge ja són públics. Ens remeten al següent document:

 • Ens sol·liciten que per poder avançar en la proposta caldria que des del Grup de treball sobre cohabitatge del Consell del Barri de La Floresta, es fes una recollida de dades sobre les persones interessades en el cohabitatge en cessió d’ús, per exemple, quanta gent està interessada, les necessitats particulars de cada unitat (localització dins el barri, (distància als ferrocarrils), possibilitat que sigui HPO o lliure, metres quadrats, etc.)

 • Tot i això, en cas que el projecte seguís endavant i es posés a disposició sòl públic, s’haurà de fer un concurs obert per a fer l'atorgament.


3.  Estat Observatori/Laboratori

 • Es torna a constatar la importància i urgència que es posi en funcionament l’Observatori/Laboratori de l’habitatge per poder acompanyar aquest tipus de propostes.

 • Tot i que ja s’ha anat desenvolupant i treballant, l’ajuntament s’emplaça a una reunió en les properes setmanes amb els diferents agents que formen part de l’Observatori/Laboratori de l’habitatge per poder-lo dotar dels recursos necessaris per a que es posi en funcionament.


4. Propera reunió de la comissió mixta.

 • Propera reunió de la comissió mixta el dia 11 d’abril a les 19h.

 • Ordre del dia: Monogràfic on:

  • l’Ajuntament tornarà a presentar les diferents opcions de terreny públic disponible i les seves particularitats.

  • el Grup de treball sobre cohabitatge del Consell del Barri de La Floresta presentarà l’informe sobre les persones interessades en les cooperatives d’habitatge en cessió d’ús i les seves necessitats.

  • Esperem es pugui fer la presentació oficial de l’Observatori/Laboratori de l’habitatge de la Floresta.