Resum reunió 24-11-2016

Reunió Comissió d'Urbanisme i Mobilitat del 24 de novembre de 2016


Ordre del dia:


  1. Informació i valoració de la reunió amb Damià Calvet i l'Antoni Serra
  2. Informació sobre l'acord entre PROMUSA i l'IMPSOL
  3. Jornada de debat sobre l'habitatge a la Floresta

Punt 1

Es valora la reunió mantinguda amb el Damià Calvet i l'Antoni Serra. En aquets sentit s'acorda demanar que cal prioritzar el pla de mobilitat del barri abans que qualsevol altra actuació. S'apunta a la necessitat que hi hagi una comissió específica del barri que vetlli sobre els temes de mobilitat per cara al procés participatiu.


Sobre el carrer Pas de l'Estació es continua intentant la reunió entre els restauradors i els veïns.


Sobre l'ascensor, s'informa de l'estat del tema amb posterioritat a l'aprovació de la moció del Ple municipal. S'apunta que la demanda de barri és que l'ascensor sigui d'ús públic i per tant que sigui accessible per tothom. Atenent, però, els acord de la moció, tot queda en mans de l'èxit o no de les converses de l'Ajuntament amb els responsables de FFGG.


Punt 2


S'informa de l'acord entre PROMUSA i l'IMPSOL (11-12-2013) que davant de la falta de liquiditat dels primers IMPSOL ofereix obrir una línia de crèdit amb opció de compra de diversos terrenys de Sant Cugat, alguns dels quals ubicats a la Floresta. Això es fa en el marc d'un programa de suport a les empreses d'habitaix dia de forma unànime que aquesta compra mai no s'executaria i que es tornarien l'emprèstic a l'IMPSOL. Fent efectiva la clàusula que fa referència a la recuperació de les finques a través del desestiment de la compra-venda.


En el Consell d'Administració darrer la gerència informa que no és possible recuperar els terrenys i es planteja la venda d'alguns dels que afecten a la Floresta davant la queixa de represnetants dels veïns.


Aquest acord, en aquests moments està aturat atès que l'IMPSOL va ampliar el termini fins al 2018.


Els veïns assistents a la reunió d'aquesta acta, en discoinformitat amb aquesta operació, apunten la necessitat d'estar amatents davant la possibilitat de pèrdua de patrimoni municipal a la Floresta. Atenent la importància per al barri, es demana al representant dels veïns que faci un seguiment especial i n'informi als membres del Consell de Barri de l'evolució del tema.


Punt 3

S'informa de l'organització d'una taula rodona sobre l'habitatge a la Floresta. Tindrà lloc el dia 18 de febrer al Centre Social i Sanitari. S'ha convidat a persones en la línia següent:


  • Una mirada retrospectiva: les raons de la Floresta Parla enfront del projecte de construcció de les vivendes l'any 2013

  • La titularitat de l'habitatge: la mirada de l'Associació de Propietaris i Veïns

  • Els joves i les alternatives a l'habitatge: la mirada de l'Assemblea de Joves

  • Alternatives possibles: el projecte de masoveria urbana Sis Claus a les antigues cases dels mestres de la Floresta

  • Polítiques públiques a Sant Cugat: la mirada de l'equip de govern de l'Ajuntament


L'objectiu és debatre, pensar i repensar el barri posant l'accent sobre un dels problemes més importats que tenim sense resoldre com és el de l’habitatge