Resum comissió mixta del dia 26 d’abril de 2019

Resum comissió mixta del dia 26 d’abril de 2019


L’ordre del dia de la reunió té tres punts:


  1. Informar sobre l’estat de constitució del l’Observatori de la Floresta

  2. Novetats respecte al cohabitatge a la Floresta per part de l’Ajuntament

  3. Exposar les necessitats dels veïns.


Assisteixen per part de l’Ajuntament el Regidor responsable d’Habitatge, en Joan Puigdomènech i el Director d’Àmbit n’Antoni Serra. Assisteixen una vintena de veïnes i veïns i representants de la Comissió d’Urbanisme del Consell de Barri.


Punt 1:

Des de l’Ajuntament s’informa que s’han fet dues reunions per posar en marxar l’Observatori de la Floresta. Apunten que fruit d’aquest treball de debat ha estat la destinació d’una parcel·la de titularitat pública en règim de cessió d’ús en el barri de Mirasol. En aquest sentit es posa en valor la feina de reflexió i anàlisi que s’ha fet al barri respecte als temes relacionats amb la cerca de noves fórmules d’habitatge i l’encaix urbanístic.


L’Observatori de la Floresta ha de servir d’instrument de generació d’idees i propostes relacionades amb l’habitatge i l’encaix urbanístic tant a nivell de barri com a propostes exportables cap a barris de característiques anàlogues. És per avançar en aquest objectiu que en l’observatori hi participa l’escola Universtària d’Arquitectura del Vallès a més de l’Ajuntament de Sant Cugat i representants del el Consell de Barri de la Floresta.


Fruit de les dues primeres trobades i amb la voluntat que aquest instrument tingui un caràcter permanent es treballa amb la proposta que esdevingui un “Consell Assessor urbanístic” específic per a la Floresta. S’apunta que aquesta és una figura que ja es contempla com a eina d’organització i participació municipal.


En la darrera reunió es van emplaçar els assistents a elaborar un esborrany de reglament del futur  “Consell Assessor urbanístic de la Floresta” que prendria el nom d'Observatori/laboratori de la Floresta. En aquest punt expliquen breument quin es l’estat del text. Es preveuen tres espais de treball:

  1. Plenari del consell: que estaria format pel representants de l’Escola d’Arquitectura, representants del Consell de Barri i representants de l’Ajuntament. En l’esborrany actual, es contempla que el plenari seria l’òrgan de presa de decisions

  2. Equip de treball: format per persones amb un perfil més tècnic i sense capacitat decisòria.

  3. Equip d’experts: format per persones expertes que tindrien la missió d’assessorar l’equip de treball.


La voluntat de l'Ajuntament es portar a aprovació per Junta de Govern la constitució d’aquest Observatori de la Floresta.


Atenent que ningú dels presents coneix amb detall la proposta de reglament i atenent també que encara cal decidir els representants del Consell de Barri en l’observatori de la Floresta s’acorda amb el representants de l’Ajuntament que dilluns enviaran l’esborrany de reglament a la comissió mixta per a fer una posada en comú i fer, si cal, les esmenes corresponents. En aquest sentit caldria formalitzar qui ha de representar el Consell de Barri atenent la proposta que s’ha fet arribar per correu electrònic el mateix dia de la reunió que apunta a la incorporació de més persones per part del barri.


No s’avança més a l’espera de conèixer amb detall el text del reglament que requerirà d’una reunió de treball dels membres del Consell de Barri de la comissió mixta.


Punt 2

Sobre aquest punt des de l’Ajuntament es formalitza la proposta que sigui la parcel·la a tocar el Passatge Freixes que es pot observar en el plànol:Informen que es tracta d’una parcel·la de titularitat pública destinada actualment a equipaments. Té una superfície d’uns 3800 m2 amb un sostre edificable possible de 1500m2. Cal apuntar que atenent la qualificació actual hauria de ser un projecte d’habitatge dotacional destinat col·lectius joves o gent gran. La promoció hauria de respondre a criteris d’habitatge HPO. Requería al seu torn d’una modificació puntual del PGM que seria més o menys ràpida depenent de l’aprovació del Decret d’Habitatge que està pendent d’aprovació pel Parlament de Catalunya.


La proposta queda presentada per part de l’Ajuntament a l’espera que en el marc de l’Observatori es treballin les condicions de la cessió, les bases, la tipologia, etc. En aquest sentit es passa als assistents un exemple de projecte en paper només amb finalitats il·lustratives que es va realitzar l’any 2018 quan es van iniciar les converses de la comissió mixta.


Cal apuntar que la proposta de l'Ajuntament es basa en el Decret d'habitatge que NO es va aprovar al Parlament i per tant, la opció de realitzar un concurs d'habitatge HPO per a cooperatives queda pendent de que es realitzi una de les següents opcions:

  1. Aprovament durant els propers mesos del decret que no es va votar al parlament.

  2. Davant el no aprovament del decret, caldria demanar a l'ajuntament que posés en marxa una modificació del pla general per tal de canviar la qualificació d'aquest terreny.Punt 3.

Arribats a aquest punt els membres de la subcomisisó de cohabitatge que des de fa mesos està treballant per articular un grup de persones interessades en propostes de cohabitatge a la Floresta presenten un treball de recollida de dades de base per conèixer el perfils de les persones interessades en aquests projectes. Adjuntem el resultats i els gràfics presentats en el següent enllaç: