Reunió habitatge cooperatiu 19-12-18

Acta reunió de veïnes de La Floresta interessades en l’habitatge cooperatiu1- Explicació de la primera trobada (explicació Ajuntament, xerrada Perviure, dinàmica per compartir interessos).

2- Ronda de presentacions: es fa una ronda on tothom exposa el seu interès i motivacions en relació al cohabitatge. També si ha participat en altres grups o espais de la zona que estiguin treballant en el tema.

Els interessos que surten: vida en col·lectiu, fase d’exploració del tema, experiències prèvies on ha fallat el terreny, habitatge cooperatiu, .... en general pràcticament tothom es planteja la opció de viure en una cooperativa d’habitatge com una possibilitat a nivell personal.

A mesura que s’avança en la ronda de presentacions van apareixent els diferents grups actius a la zona:

Grup dinamitzat per la XES (Xarxa local d’Economia Social) a Cal Temerari (Sant Cugat)

Espai de xerrades de la sala Lima (La Floresta): arquitecte que està promovent un grup per a comprar un terreny privat i ajudar en la dinamització i projecte d’habitatge

La Magrana (Cop de Falç)

Grup de veïnes de La Floresta (que neix a partir del Consell de Barri)

3- Definim propers passos i accions:

  • Crear un grup de google: amb els correus de la gent interessada per poder rebre info sobre el tema i enterar-nos de novetats o properes convocatòries
  • Proposar al Consell de Barri la participació a la Taula d’Habitatge de Sant Cugat
  • Algunes persones expressen que volen participar a la Comissió d’habitatge del Consell de Barri (es demanarà que les properes convocatòries es passin pel grup de google).
  • El grup impulsor d’aquesta reunió es compromet a convocar una nova reunió des del Consell de Barri quan l’Ajuntament o la comissió d’habitatge donin més informació sobre possibles terrenys o altres novetats.
  • Es proposa parlar amb la XES per a participar en les trobades de Sant Cugat o crear un grup propi a La Floresta amb gent interessada en viure específicament al barri. Aquesta proposta està tirant endavant i properament es farà una convocatòria.


Gràcies a tothom per participar!

Ha estat una trobada amb molt bona onda on es respirava ganes de tirar endavant i de continuar coneixent-nos!