Reunió habitatge cooperatiu 14-11-18

Resum de la trobada de veïns sobre habitatge cooperatiu a La Floresta. 14.11. 2018

Les persones del grup organitzador donen la benvinguda i expliquen que la trobada és un encàrrec del Consell de Barri per explicar als veïns què és el cohabitatge, en quina situació estem ara mateix al barri de La Floresta i compartir entre veïns els diferents interessos. Expliquen que han assumit la funció d’organitzar la trobada però esperen que per altres trobades surti més gent.

Eva Serrats explica quina ha estat l’evolució i com han anat les converses amb l’ajuntament en temes de habitatge i destaca les últimes propostes que ens van fer. Destaca l’acord conjunt amb l’Escola Tècnica de Arquitectura del Vallès per l’Observatori sobre Urbanisme i l’anunci que va fer l’ajuntament de buscar sol per cooperativa en cessió d’ús.

Comença la xerrada sobre cohousing a càrrec de Verònica Ramilo de la cooperativa PerViure. Explica entre d’altres, els diferents tipus d'habitatges cooperatius, els passos a seguir, els diferents tipus d’entitats que ofereixen suport a grups (algunes suport a grups d’altres fan de cooperativa “paraigües”, etc). Entre els passos a seguir destaca: creació de grup impulsor, selecció del lloc, disseny del projecte i demanda de finançament, construcció, convivència, canvi de usuaris...

A la meitat de la xerrada, els organitzadors demanen a Verònica una pausa per a que puguin parlar els representants de l’Ajuntament. Joan Puigdomènec , regidor d’Urbanisme, explica el treball conjunt amb el Consell de Barri, la creació de l’Observatori i la reunió pel 8 de desembre amb la ESTAV i l’interès de l'ajuntament en promoure l’habitatge cooperatiu. Toni Serra explica les propostes amb més detall. Es vol crear opcions d’habitatge assequible amb visió de barri. Ja estan buscant opcions de solars, tan per Habitatge de Protecció Official (HPO) com per cooperatives. Per HPO s’estan valorant l’entorn de la plaça de l’estació i de la plaça del centre. Ja tenen pensades opcions de solars per cooperatives en cessió d’us, es possible que s’hagi de fer alguna modificació urbanística però no creen que sigui massa difícil donat que toca revisar el pla urbanístic.

S’obre un torn de preguntes del que resulten els següents aclariments entre el Joan Puigdomenech i en Toni Serra:
  • De moment estan pensant que sigui per persones amb criteris d'accés a HPO però no està tancat.
  • En uns 9 mesos pensen que ja podria estar concretat l’espai.
  • Estan oberts a valorar formules de cooperatives en sol privat, amb una possible modificació del pla urbanístic, responent a la realitat del barri.
  • La participació en aquest procès s’haurà de fer a través de la comissió d’habitatge del Consell de barri.
Verònica acaba la seva exposició i s’obre un nou torn de preguntes.

Finalment es fa una dinàmica per conèixer els interessos dels veïns presents, fent servir la tècnica del baròmetre. Es pregunten, entre d’altres, habitatge nou vs rehabilitat; voldria viure amb menys de 5, entre 5 i 10 o més de 10 famílies etc…

El grup organitzador proposarà nova data de trobada per poder debatre més i concretar accions per part dels veïns.