Portada‎ > ‎comissions‎ > ‎Drets Socials‎ > ‎

Resum reunió 11 octubre 2018

Acta de la reunió del passat 11/10/18


Assistents: Nani, Lina, Maribel, Guillermo i Pilar. ( Josep no pot venir)


Preparació reunió del proper 31/10!18 a les 10 h.a la seu de  serveis socials, 

Casa Mónaco amb la Cap secció serveis socials, àmbit Polítiques Socials, Habitatge i Esport, Sra. Maria Ferrer.


Demanar informació de quan sortirà la Guia integral de serveis socials de l'Ajuntament de Sant Cugat.  I si es farà una tramesa domiciliaria, com la que s'ha fet amb la nova publicació "Fem  futur" publicació municipal. Jubilats.

El Sr, Puigdomenec  ens va assegurar que ja s'estava fent,  però ara ens ha dit que parlem amb la Sra. Pellicer.


Demanar endreçar i optimitzar la pissarra-expositor de serveis socials  que hi ha al vestíbul de l'ambulatori, local gent gran, oficina del consumidor i   altres  serveis i activitats.

Cal posar-hi informació clara i útil, com ara  llistat de tots els serveis i  com demanar cita (que no és fàcil),

I sobretot, anunciar  les convocatòries i terminis  d'ajudes i subvencions  de l'Ajuntament i  de les altres administracions:   ajuda al lloguer, ajudes

per la calefacció i altres subministres imprescindible (sobretot de cara a l'hivern)  bons socials.


Els proposarem que es faci un conveni amb la UIC d'odontologia per atendre les persones que els proposi serveis socials .


Informació del total de residències privades, quantes places oferten i quins son els preus.    Quantes places concertades tenen i quantes ja estan  ocupades.


Informació de les condicions legals, administratives, urbanístiques etc

que calen per fer una residència pública, un centre de dia, pisos tutelats.

Potser caldrà concertar una trobada amb Promusa.


També aprofundir en el coneixement  i utilització del servei de voluntariat de Sant Cugat.


En la nostra recerca d'informació hem visitat i parlat amb veïns de Can Barata per conèixer millor el servei de transport a demanda, pensant  amb els problemes de mobilitat de la gent gran de la Floresta.


I hem assistit també a la reunió que es va fer a Les Planes, amb responsables de l'Ajuntament, sobre aquest transport.