Portada‎ > ‎comissions‎ > ‎Drets Socials‎ > ‎

MEMÒRIA REDUÏDA 18-19 DEL GRUP DE TREBALL SERVEIS A LA CIUTADANIA

 MEMÒRIA REDUÏDA 18-19 DEL GRUP DE TREBALL SERVEIS A LA CIUTADANIA

Objectius

La nostra  activitat  principal s’ha  centrat en reclamar la publicació d’ una guia integral de serveis i ajudes a les persones,  perquè hem  comprovat que des de fa més d’un any no hi ha informació completa enlloc    i perquè les persones no poden exercir els seus drets si no els coneixen

Per  denunciar la manca  d’informació impresa i  reclamar  una guia com la que tenen altres ajuntaments, ( com el de Barcelona, que ens serveix de referent) hem mantingut varies reunions amb  les responsables se serveis socials Maria Ferrer, Anna Soler, Raquel Coranti  i Susana Pellicer.   

Xerrada informativa

El 12 de juny passat ens vam estrenar fent una Xerrada informativa sobre drets socials.    La van presentar les treballadores socials de la Floresta- Les Planes   i la treballadora social de  Mutua de Terrassa-Salut

Les ponents ens van proporcionar el contingut  de la xerrada i el vam reenviar als  assistents que ens van donar el seu correu.  També em fet còpies en paper de la xerrada i de l’última memòria de polítiques socials del 2017.   I les hem anat  repartint per  compensar  la falta d’informació.

Xerrada sobre estalvi d’energia i  informació d’ ajudes existents.

Amb les  Sres  Maria Ferrer  i Anna Soler, ens vam  proposar fer una altre xerrada amb  aquests temes,  a l’hivern.  Però es va aplaçar per baixa de la persona proposada.

Informacions puntuals

Hi ha  ajudes importants  que existeixen  i que no son fàcils de controlar, sobretot per qui  no domina internet o no pot pagar wifi . Les administracions no poden obligar a informar-se per internet mentre el Wifi no sigui gratuït.

Per exemple, la nostra darrera  acció ha estat  enganxar una còpia de l’imprès  de la  convocatòria per ajuts al  lloguer, al plafó de serveis socials,

Servei d’odontologia

Vam plantejar a la Sra. Pellicer de fer un conveni amb els serveis d’odondologia de la COU, clínica universitària odontològica de Sant Cugat, argumentant-li que havíem parlat amb la Sra. San benito de la COU  i que ens havia informat  que atenen pacients enviats per serveis socials de Rubí, Terrassa i Cerdanyola.

Servei de podologia i servei de menjador per a persones grans.

Hem informat abastament que a la residència Santa Rosa existeix un serveis de podologia, cada 15 dies, de cost 3 e.

I servei de menjador, preu 5,90 e. (a d’altres municipis és més econòmic)

Només cal tenir el carnet de la Generalitat,  que et fan al moment, al taulell de la residència. A les persones grans.

Contactes amb altres associacions del municipi

Hem mantingut contactes amb  associacions del municipi per sumar informació i coordinar esforços. Totes se sumen a la reclamació d’un guia de serveis socials.

I contem amb el suport explícit de l’APVF.  I la seva oferta d’ajuda amb la informàtica

Residencies per la gent gran,    La Floresta tenia dues residències concertades i ara no en te cap

Dels municipis veïns, Sant Cugat és el que té més habitants i menys places públiques. Ho hem comprovat.

Segons  les treballadores socials les persones de la Floresta amb dret a centre de dia les atenen a Rubí

E l ple municipal del 28 de novembre del 2018   es va presentar una   Moció  per diagnosticar les necessitats,  recursos i serveis  per la gent gran i millorar la seva atenció,  moció aprovada per tots els partits,   que   proposa  la construcció d’una segona residència pública   

Nosaltres reclamem una Residència pública i  Centre de dia,  per la Floresta.    (Vullpalleres pot ser la tercera).....

 

Consell de barri del 22 de maig del 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments