Portada‎ > ‎comissions‎ > ‎

Serveis a la ciutadania

COMISSIÓ DE SERVEIS A LA CIUTADANIA

Persona de contacte: Pilar escriche

1.- NECESSITAT DE LA CREACIÓ DE LA COMISSIÓ DE SERVEIS A LA PERSONA.

Un quants veïns de La Floresta preocupats per la manca d’eines i mecanismes d’nformació de forma generalitzada o la dispersió de les mateixes dels Serveis a la Persona, que s’ofereixen des de diferents estaments de l’administració, així com d’altres organismes, estimem que cal donar un impuls per tal de posar en servei tots aquells instruments necessaris per tal de fer arribar a la ciutadania tota aquella informació que pugui ser de la seva utilitat, a la que tenen dret, per tal de millorar les seves condicions de vida i la del seu entorn personal, així d’altres serveis que actualment no estan creats però que s’estimen necessaris, sobre tot pels col·lectius més vulnerables.

2- OBJECTIU DE LA COMISSIÓ.

L’objectiu de la Comissió es:
 • Posar en comú tota l’informació existent en relació als drets que te la ciutadania en matèria social i fer arribar al Consell de Barri i a l’Ajuntament totes aquelles mancances e iniciatives que puguin millorar la qualitat de vida de les nostres veïnes i veïns. 
 • Fer seguiment de l’acompliment dels objectius. 
3- FUNCIONAMENT DE LA COMISSIÓ.

La Comissió de Serveis a la Persona es oberta a tota la ciutadania de vulgui participar, així com a tota l’administració, organismes i entitats per tal d’assolir els objectius de la Comissió.

4- DIFUSIÓ DE LES EINES A L’ABAST PER TAL ASSOLIR ELS SERVEIS A LA PERSONA.

Per tal de poder gaudir dels nostres drets cal establir els mecanismes de difusió necessaris per tal d’arribar al màxim de la població d’aquesta informació, per mitja dels següents instruments:
 • GUIA DE SERVEIS:
  • Pàgina web especifica, amb enllaços amb altres departaments, entitats i organitzacions, amb manteniment permanent.
  • Edició d’un Manual amb l’informació bàsica actualitzada cada any. (format paper) 
  • Tríptics específics 
 • DIFUSIÓ I COMUNICACIÓ (per Email, WhatsApp, Twitter, cartells, bústia, mitjans de comunicació local i altres) 
  • De caire General 
  • De caire Especifica per a col·lectius