Portada‎ > ‎comissions‎ > ‎Patrimoni i Memòria‎ > ‎

Resum Comissió Patrimoni i Memòria 290116

Comissió de Patrimoni i Memòria


Data: 29 de gener de 2016


Assistència: Mariàngels Cuadras, Isidre Marias, Joan Merino, Laia Guarné, Juanra Subirats, Mont Carbajal, María José García, Maria Beneyto, Oriol Ribera i Ramon Piqué


Excusen absència: Claudia Arruga, Antoni Salvador i Àngel Ruiz


La coordinació de la comissió és a càrrec de la Laia Guarné i la Maria Beneyto


S'hi posen sobre la taula un seguit de propostes:


 • Taula de Patrimoni. Tenint en compte que està pendent de formar-se la “Taula de Patrimoni” dins del “Consell de Cultura de Sant Cugat”. Seria convenient que algú, en nom d’aquesta Comissió de Memòria i Patrimoni de la Floresta s’hi incorporés quan aquella es constitueixi.

 • Treballs de recerca d'alumnes de batxillerat. Des del GEL (Grup d’Estudis Locals) de Sant Cugat s’estan prenent mesures per tal d’afavorir que l’alumnat de Batxillerat opti per fer el Treball de Recerca, obligatori en aquest cicle educatiu, en temes locals. Seria interessant que, des d’aquest comissió de la Floresta, poguéssim suggerir temes pròpiament florestans. El GEL es planteja adreçar una proposta als centres educatius de secundària a partir de la tercera setmana de febrer.

 • Recerca sobre toponímia florestana. Hi ha toponímia de diferents indrets de la Floresta que està desapareixent i hi ha qui en crea de nova sense haver-se documentat adequadament. Valdria la pena fer un treball de recollida d’aquesta toponímia.

 • Arbres singulars de la Floresta. Hi ha un tema que està a cavall d’aquesta comissió i de la de Medi ambient que és el dels arbres singulars. Hi ha un catàleg d’arbres singulars del municipi de Sant Cugat del Vallès, amb uns criteris d’inclusió. Valdria la pena revisar-lo i fer propostes d’afegir arbres, si cal. D’això en podríem dir “patrimoni natural”.

 • Centenari de la Floresta. Sembla que el 2017 serà el centenari de l’inici de la Floresta. Valdria la pena treballar per a fer un recull històric que conduís a unes jornades i una exposició. Es podria relacionar amb la persona d’en Pearson i la Canadenca, que té derivacions molt interessants en altres comarques, en especial al Pirineu. Es podria mirar d’implicar a la companyia dels FGC. Es planteja la necessitat de crear una Comissió del Centenari de la Floresta que comenci a treballar en aquesta línia a través d'exposicions, publicacions, recollida de documentació, etc. S'hi podria convidar a persones com l'escriptor Xavier Moret, gent del Grup d'Estudis Local de Sant Cugat, a meś d'entitats i veïns del barri.

 • Museu Virtual de la Floresta (MVF). Sota aquest denominador es planteja un projecte ampli de creació d'un espai on es pugui tenir tota la informació relativa a la història de La Floresta i de la seva gent. A la Comissió de Patrimoni i Memòria es veu amb molts bons ulls articular la proposta amb el Centenari de la Floresta. Serà com un museu interactiu del segle XXII. Es contempla d'entrada una estructura amb els següents eixos:

  1. Edificis espais singulars i natura

  2. Persones i personatges

  3. Oficis, artesans i artistes

  4. Entitats de la Floresta.

Annex detallat sobre el projecte del Museu Virtual de la Floresta.


Per anar fent el nostre web, tenim molta feina, una feina a llarg termini, podem aconseguir el material de diverses maneres:

 • Fer un mapa interactiu per localitzar els espais i des d’on es pugui veure la informació que busquem (tipus Google maps).

 • Fer fitxes sobre els edificis (cases, la Capella, el Casino, locals socials, fonts…) més interessants. Buscar bibliografia. Buscar informació a l’arxiu municipal, al museu de Valldoreix, entre els veïns…

 • Fer fitxes sobre costums i anècdotes: festes majors (tómbola); Francesc Macià a LF 1932 ve a inaugurar el Casino: comenta “La casa per la teulada” en veure com arriba el contrabaix en burro). Buidat de llibres i de webs, Youtube ...que ja les expliquen.

 • Algun historiador/a, periodista... pot fer alguna crònica, article, presentació sobre un fet històric, sobre un espai... de manera més personalitzada.

 • Recollir llibres, fotografies, còmics, poemes, música, dibuixos i vídeos  d’altres èpoques i actuals que parlin de La Floresta. Per escanejar-los i tenir-los a l’abast de tothom (sempre que es puguin reproduir).

 • Entrevistar a les persones més grans que vulguin/puguin explicar-nos la seva experiència/testimoni. Entrevista amb gravació fixa.

 • De les entrevistes i material obtingut es pot pensar en fer algun vídeo més creatiu i artístic que reflecteixi l’ànima de La Floresta. Això per als artistes audiovisuals.

 • Fer un model de fitxa “estàndard” per a qualsevol persona que pugui/vulgui explicar la seva vida (breument) o alguna anècdota/experiència (Història del pi…).

 • Les fitxes les penjarem al web, després d’haver estat revisades per la comissió de revisió de continguts.


El material es pot fer arribar al correu  memorialafloresta@gmail.com mentre el web no estigui en marxa. Per això necessitarem persones voluntàries per a fer les següents tasques:


 • Creació i manteniment d'un web.

 • Revisió de continguts i correcció lingüística

 • Entrevistes. Necessitem entrevistadors/es i gent que conegui a persones interessants per al nostre objectiu.

 • Localització de material. Gent que tingui material i que el reculli, l’endreci i el digitalitzi.

 • Localització d'informació. Gent que conegui especialment el territori (excursionistes, naturalistes, caminadors, boletaires, historiadors, exploradors, xafarders...) que ens passin la informació i la comissió se n’ocuparà de recollir-la, endreçar-la idigitalitzar-la (si es pot).

 • Lectura de llibres, webs, “buscadors” que trobin anècdotes i informació del nostre interès.

 • Assessorament legal. Copyright, drets d’imatge i de la propietat intel·lectual.


Apuntem, també altres tasques que caldria realitzar posteriorment de caràcter divulgatiu:

 • Amb la informació que anem recollint sobre la història de La Floresta, després la podem organitzar des de diferents vessants. Per capítols, dècades, episodis nostrat. etc.

 • Presentar oficialment la web.


Annex del primer llista de possibles persones a entrevistar:


 • Mare de la cartera

 • Oriol Ribera/Maribel

 • Juanra Subirach

 • Angel Ruiz (senior)/ Neus Dinarès

 • Lleonard

 • Asun Reñé, Emili Reñé (Associació de PP i VV)

 • Germans Mota i Mieta

 • Pedro José Martín (Olímpyc i Agrupació Teatral LF) ??

 • Gerardo del Rancho el Paso

 • Dionisio Giménez (ràdio La Floresta)

 • Quim Garcia (Associació de VV i Ràdio LF)

 • Cati Valtierrez

 • Jose (bar escales Tarruell)

 • Mª Rosa Vernet, Aram Vernet (col.leccionista fotos?)

 • Sr. Cercós (Muntanyesa)

 • Jaume Sarasa (A.E.C.)

 • Josep Mª Berenguer (Casal, època hippies)

 • Josep Pahissa (paleta)

 • Josep Baró (Font de la Mina)

 • Josep Altet (investigador local)

 • Montserrat Rumbau (historiadora)

 • Arxiu Municipal de Sant Cugat

 • Museu de Valldoreix


Guió de preguntes possibles per a les entrevistes:


 • On van néixer?

 • Quan, com i per què van arribar a LF? Encara s’anomenava Colònia?

 • Treballaven aquí?  On? Quines feines hi havia? Per a qui treballaven?

 • Ha canviat molt la fesomia, el paisatge? La colònia era un bosc més que ara?

 • Van venir casat i amb fills? Es van casar aquí? On?

 • Es feia vida de barri? On compraven? Escola? Metge? Església?

 • Es sentien de Sant Cugat o de LF? Quina relació tenien amb Sant Cugat?

 • Quines distraccions/lleure tenien? Feien teatre, esport, anaven al cinema? Escoltaven la ràdio: quins programes? Hi havia espais de lleure, recreatius (al camp) on hi anaven? Com era la festa major?

 • Sortien sovint de LF? L’estació del tren existeix des de 1925, l’agafaven?

 • Era car per a vostès?

 • Es traslladaven caminant, en bici, en moto?

 • Hi havia molta vida de barri: relació entre els veïns?

 • Coneixien les finques més importants del moment: Can Segalés, Can Busquets, Can Llobet. Què representaven en aquella època? Qui eren el Sr. Busquets, Ramon Laseras (Ramonet) per a vostès?

 • Es feien matrimonis entre veïns.

 • Es parlava de política? (la república, la guerra, la dictadura).