Portada‎ > ‎comissions‎ > ‎Medi ambient‎ > ‎

Reunió amb Ajuntament sobre les franges de protecció (27/04/2016)

Reunió Comissió Medi Ambient del Consell de Barri de la Floresta amb els tècnics de medi ambient de l’Ajuntament de Sant Cugat per parlar sobre la neteja de les franges de protecció contra incendis.27/04/2016 Ajuntament de Sant CugatLa neteja de les franges és obligatòria per complir la normativa de prevenció d’incendis i protecció dels veïns d’urbanitzacions envoltades de massa forestal. Es tracta d’una franja de 25 metres que envolta tota parcel·la urbana ja sigui construïda o no.
La neteja, segons la llei, hauria de ser assumida pels veïns però, de forma subsidiària, ho realitza l'ajuntament, sense cap cost adicional.
Les parcel·les i zones verdes internes de la urbanització són considerades igual que les franges, tot i que en molts casos, com consten com zona verda, equipament, etc. la seva gestió la realitza una brigada de l’ajuntament.

Perquè a una zona verda se li apliquin les normatives de franges de protecció contra els incendis, aquesta ha d’estar a una distància mes propera de 500 metres de la zona forestal, sinó, no cal aplicar les normatives, com per exemple el Parc Central. Per tant, als parcs i jardins de l’ajuntament no es segueixen els mateixos criteris que en aquestes zones que tenim a la Floresta que si que estan a una distància mes propera de 500 metres de la zona forestal.
Totes les actuacions estan consensuades amb el Parc de Collserola.


Criteris de tala i poda d’arbres:

150 peus/ha (un arbre cada 6 o 7m) en el cas d’arbres grans, però en casos on els arbres encara són joves, el criteri que se segueix es que la coberta vegetal (vista des de dalt) ha d'ocupar més o menys un 30% de l’àrea.
Els arbres es poden fins a 1/3 de l'alçada i capçades es deixen a menys de 5 metres d'altura. D’aquesta forma es pot evitar, en gran mesura, el foc de capçada que és el més perillós.
Es fa priorització d’espècies, s’intenta potenciar la presencia de roures i alzines i menys el de pins, ja que aquesta espècie és de més fàcil combustió.
Cal dir que també es tallen alzines i roures quan hi ha massa densitat.
La resta de vegetació menor (arbustos, mates, herbes, falgueres...) s’eliminen. Amb l’objectiu de que no hi hagi sotabosc, que en cas d’incendi dificulta la seva extinció.

Criteris temporals:

Es fa cada 2 anys.  (hi ha unes 150ha de franges a st cugat i no hi ha recursos per fer-ho anualment).
Es sol fer a la primavera per arribar a l’estiu amb les franges el més netes possible.
Només es tenen en compte criteris temporals per realitzar les neteges en zones sensibles de nidificació d’alguns ocells que venen marcats pel Parc de Collserola, però són àrees molt reduïdes en les que la neteja s’ha de fer abans del 15 de març. A la major part de la Floresta no hi ha criteris de temporalitat per respectar hivernacions, nidificacions, etc. ja que és primordial la seguretat dels veïns i complir les normatives.

L’empresa i la biomassa cap a Itàlia:

L’empresa "Taller" és la que realitza les neteges. Aquesta empresa no agafa el material per biomassa cap a Itàlia, de fet, deixa la llenya per a que els veïns la puguin aprofitar. L’empresa actua sota els criteris ja esmentats i un cop per setmana passa el tècnic de medi ambient i la gent del Parc de Collserola per garantir que s’està fent la neteja correctament.
La pràctica d’enviar la fusta a Itàlia, ho fa una altra empresa que és la que fa la gestió forestal al Parc de Collserola. Itàlia té subvencions que fa rentable el viatge, però sembla que en breu s’anul·laran i deixarà de ser rentable.
L’ajuntament té el projecte de crear un centre local de recuperació de biomassa que podrà fer rentable una gestió forestal a petita escala com la que caldria aplicar en zones com la Floresta.
Les neteges que s’han detectat a la zona de Valldoreix/Floresta, fetes per projectes socials amb un educador social que no controla els criteris ambientals, ens han comentat que deuen estar encarregades per la EMD de Valldoreix, que ells no en saben res.

Informació i retorn dels veïns/es:

Se’ns fa entrega d’un plànol imprès on apareixen les àrees que ocupen les franges al barri de la Floresta. El plànol es desarà a la carpeta de documentació de la Comissió de Medi Ambient.
Aquest plànol també se’ns enviarà en digital per tal que el puguem penjar a la web del consell de Barri i el puguin consultar tots els veïns/es.
S’anima a que des de la Comissió de Medi Ambient es centralitzin les consultes, peticions i aportacions puntuals que puguin fer els veïns i veïnes per tal que posteriorment es facin arribar als responsables de les neteges.
Se’ls proposa de fer projectes de neteges de rieres, reforestacions, protegir espais per afavorir presència d’animals, etc. En aquest sentit ens animen a la comissió de medi ambient del CB i a entitats i associacions a presentar projectes a dos espais:

1.    Subvencions de protecció ambiental 2016
2.    Pressupostos participatius 2016