Portada‎ > ‎comissions‎ > ‎Medi ambient‎ > ‎

resum reunió medi ambient 02/06/16

02/06/2016 19:00h

Reunió de la comissió de medi ambient          

Reunió especial amb la presència de:

·         Gloria Arribas –Servei d’ús Públic, Divulgació i Educació Ambiental del Parc de Collserola - garribas@parccollserola.net

·         Pau Dragó – delegació Sant Cugat empresa CITELUM

·         Joan Puigdomènech  – Regidor de Medi Ambient de l’Ajuntament de Sant Cugat - joanpuigdomenech@santcugat.cat

 

Gloria Arribas del PN de Collserola ens parla de l’eradicació d’espècies vegetals exòtiques amb participació ciutadana

El 2014, el PN de Collserola i l’ass. de veïns de Mas Sauró va iniciar una campanya d’eradicació d’Ailants (Ailanthus altissima), un arbre exòtic i invasor.

Els veïns i veïnes es van encarregar de inventariar les àrees o parcel·les publiques o privades del barri on hi havia presència d’aquesta espècie durant la primavera i l’estiu i el PN de Collserola va procedir a tractar els peus a la tardor amb un herbicida sistèmic que mata l’arbre i els seus rebrots.

En zones públiques, el Parc pot actuar sense restriccions però en parcel·les privades, cal tenir el permís del propietari. Cal dir que el PN de Collserola pot assumir fer el tractament als exemplars d’ailant inclús en propietats privades, però no els costos de la tal·la dels arbres morts. Això es responsabilitat de cada propietari. Tot i això, hi ha formules de finançament, ajuts i subvencions que poden demanar-se per cobrir els costos de la tal·la.

Amb tot, la participació ciutadana aconsegueix; (1) inventariar les zones amb presència d’ailants i facilitar la informació al PN de Collserola per tal que els tècnics puguin anar a fer el tractament (2) convèncer als propietaris amb parcel·les amb ailants de la necessitat d’eliminar-los i, de forma paral·lela, (3) fer divulgació sobre les problemàtiques de les espècies exòtiques.

Aquesta iniciativa va continuar creixent i el 2015 s’hi van sumar els veïns de Mas Guimbau, els de Vallvidrera i els del Recoret.

Aquest 2016, l’Ass. de veïns i propietaris de la Floresta i també la Comissió de Medi Ambient del Consell de Barri de la Floresta també s’han interessat en el tema.

El pla de treball per la Floresta és:

  1. Darrera setmana de Juny de 2016 (27-30 juny, a determinar): organitzar una jornada per explicar la proposta a tots els veïns i veïnes en la que participarien els tècnics del PN de Collserola.
  2. Juliol – Setembre: sortides i passejades per la Floresta per inventariar i fer mapeig de zones i parcel·les afectades. En el cas de ser propietat privada, mirar de parlar amb els propietaris per tal d’explicar-los les problemàtiques d’aquesta espècie i les solucions que hi ha per eradicar-la.
  3. Juliol – Setembre: paral·lelament, es crearà una bústia (via email) on recollir altra informació que puguin aportar les veïnes i veïns.
  4. Tota la informació creada serà transferida al PN de Collserola i aquests procediran a fer els tractament durant la tardor de 2016
  5. Un cop acabades les tasques s’organitzarà una sessió final de valoració i propostes per a l’any vinent.

 

Pau Dragó de CITELUM (empresa gestora de la il·luminació pública a Sant Cugat) ens parla de l’enllumenat públic i la contaminació lumínica

En Pau ens mostra dades del Mapa de protecció envers la contaminació lumínica de Catalunya: http://sig.gencat.cat/visors/pcl.html

Hi ha 4 tipus de protecció i d’això depèn poder posar un tipus o altre d’il·luminació als carrers

E1: protecció màxima; només es pot posar llums molt càlides, per exemple, de color ambre. Trobem aquesta protecció en Parcs Naturals, àrees boscoses...

E2: protecció alta;  es poden instal·lar llums llums càlides. En zones no urbanes, agrícoles o de baixa densitat de població.

E3: protecció moderada: es permeten també llums fredes (blanques). Zones urbanes.

E4: protecció mínima: en carrers i vies de comunicació d’alta densitat de vehicles (per exemple, en carrers de grans ciutats)

A la Floresta tenim zones de protecció E3 (protecció moderada) i E1 (protecció màxima) depenent si es zona urbana o zona de PN de Collserola                                               

Però CITELUM, a Sant Cugat és mes exigent i puja les restriccions d’il·luminació una categoria, així a la zona E3 només hi instal·la llumeneres de la zona E2.

Aproximadament un 3% dels carrers i places de la Floresta incompleixen aquestes restriccions i en aquests moments hi ha diversos projectes en marxa per canviar alguns fanals i llumeneres.

Pau ens porta un seguit de mapes on es pot veure les dades recollides per un vol de l’ICC (institut Cartogràfic de Catalunya) que mesurava la llum captada des del cel que emeten els fanals però que també inclou la reflexió dels carrers, il·luminació privada...

Aquestes dades han servit per mirar de solucionar il·luminacions excessives sempre que fossin causades per

 

Il·luminació de l’àrea del peatge dels Túnels de Vallvidrera:

Hi ha una concentració molt alta de llum detectada des del cel tot i trobar-se estem dintre d’una zona E1.

Pau ens recomana que parlem directament amb TABASA per saber si aquests nivells de llum son els reglamentaris, els permesos o es podrien rebaixar.

El Sr. Joan Puigdomènech  s’ofereix en nom de l’ajuntament a sol·licitar els motius de tota aquesta il·luminació a TABASA i si estan complint amb el reglament eficiència energètica.

 Pau també parla de que en els casos que l’excès d’il·luminació tingui la font en una propietat privada, no es pot fer gaire cosa a no ser que s’argumenti molèsties per “Llum intrusa”, és a dir, llum provinent de fóra de la teva propietat i que pot provocar molèsties.


Regidor medi ambient; Sr. Joan Puigdomènech  

Torrent Saladrigues:

Han passat 9 dels 18 mesos des de que es va aprovar la moció per millorar la situació del clavegueram que passa per dintre del Torrent Saladrigues i que té continues fuites d’aigües residuals que acaben circulant per la llera d’aquest curs d’aigua. Els veïns estem interessats en poder conèixer el projecte i participar en tot el procés ja que fins ara només es conèixer alguns detalls per la premsa local. Per exemple; https://elcugatenc.cat/ecologia/188-000-euros-riera-saladrigues-buscarons

El regidor no disposa de molta més informació que nosaltres ja que el projecte l’està duent a terme des de Serveis Urbans i no tant des de medi ambient. Tot i això, es compromet a preparar tota la informació que hi hagi i ens la farà arribar.

Es demana al regidor que hi hagi una major implicació en el projecte des de Medi Ambient ja que les rieres són ecosistemes prioritaris a protegir per la seva important funció ambiental en un escenari de clima mediterrani  amb més episodis meteorològics extrems (sequeres, pluges torrencials...) tal i com pronostiquen els models del canvi climàtic. En resum, no es pot permetre que un projecte de millora de sanejament que afectarà una riera estigui només a mans del departament de Serveis Urbans.

A tots els presents en la reunió ens sorgeix la pregunta de si avui en dia està permès passar vies de sanejament i clavegueram per dintre de la llera d’una riera. Es una pràctica habitual a la Floresta i altres barris de Sant Cugat i d’altres poblacions però no coneixem si existeix alguna normativa al respecte.


S’aprofita per tractar breument altres temes:

  • Es denuncia que hi ha diverses zones de acumulació de runes i material d’obra del pla de millora de La Floresta que afecten certs paratges naturals amb arbres centenaris sense que s’hagin pres mesures de precaució i es tem que puguin quedar afeblits. Ja es va comunicar a Francesc Serra al darrer consell de Barri però no hi ha hagut cap solució.
  •  Sobre la prevenció i protocols d’actuació d’Incendis forestals a la Floresta: es considera oportú recuperar la xarxa de veïns i veïnes interessats en el tema, tornar a organitzar y coordinar una agrupació de defensa forestal (ADF) com la que va haver-hi fa uns anys o un grup d’autoprotecció com el que hi ha Sol i Aire.
  • Sobre la contaminació sonora que provoquen els ferrocarrils, sobretot al seu pas per l’àrea del Casino. Es va demanar que es comprovessin els nivells sonors i a més de 500 metres de la via, es sobrepassen els límits permesos. Es creu convenient que l’Ajuntament demani a FGC si hi ha intenció d’instal·lar panells o sistemes per minimitzar les molèsties als veïns i la fauna.
  • Les bonificacions per diversos aspectes mediambientals (per exemple, conservar la coberta vegetal natural en parcel·les privades) es poden demanar a l’ajuntament i cal fer una instància directa als tècnics de medi ambient per tramitar-la.