Portada‎ > ‎comissions‎ > ‎Medi ambient‎ > ‎

Resum Comissió de Medi Ambient 210116

Resum reunió de la Comissió de Medi Ambient del Consell de Barri de la Floresta - 21/01/2015

 Assistència (13): Pere Lecha, Isidre Marías, Carles Conejero, Ramon Borda, Josep Iglesias, Pau Fortuño, Núria Marjanedas, Elisenda Tortajada, Manel Berenguer, Juan Gamero, Benoit, Josep Noguera, Ramon Piqué

 En aquesta primera trobada es constitueix la comissió i posen sobre la taula un seguit de temes relacionats amb el medi ambient, alguns ja coneguts per la majoria de veïnes i veïns i d'altres que caldrà anar tractant:

     Coordinació de la comissió. S'acorda que la persona que farà de coordinador de la comissió serà en Pau Fortuño, de l'Associació el Mussol.

     Contaminació sonora. Es fa referència als lladrucs d'alguns gossos que en determinats moments poden arribar a causar molèsties al veïnat més proper. En tant que es tracta d'un tema relacionat amb el benestar i la convivència s'apunta la necessitat d'incidir d'una manera o d'altra en la consciència dels seus propietaris. Caldria no només apel·lar a solucions disciplinàries sinó també treballar-ho des del punt de vista educatiu.

Un altre tema que s'apunta en aquest apartat és la contaminació sonora que provoca l'autopista i el tren i que un possible solució podria passar per plantar arbres que fessin de barrera sonora o la col·locació de pantalles acústiques que esmorteissin l'efecte del soroll, especialment per la part de la Floresta baixa.

     Contaminació lumínica. Es fa esment a la contaminació lumínica provocada per l'autopista, especialment en la zona del peatge.

     Sobre les rieres. Es posa sobre la taula el fet que la neteja de moltes rieres es fa de manera indiscriminada, més pensat per a protegir les cases de potencials incendis i sense respectar l'entorn. En un altre ordre de coses, caldria demanar com està el tema del Torrent Saladrigues, i de manera concreta quan es constituirà la comissió que ha de començar a treballar-ho.

     Crema de restes vegetals. S'hauria de buscar la manera de que tothom s'assabenti que la crema de restes vegetals en determinats moments i llocs causa molts problemes mediambientals i de salut. Per exemple, en els darrers dos mesos (novembre i desembre de 2015) que hi ha hagut molta inversió tèrmica, l'aire de la part baixa de les valls i fondalades ha estat molt carregat durant molts dies per culpa d'aquestes cremes.

     Neteja de boscos. S'apunta fer arriar a l'Ajuntament quina és l'empresa que gestiona la neteja dels boscos i en quins termes està expressat el conveni. Així mateix, es considera que seria bo fer una trobada amb el responsables municipals per conèixer sota quins criteris s'estan netejant les franges boscoses ja que de vegades no s'entén (per exemple deixen pi i treuen alzina).

     Sobre la fauna. Es creu necessari fer un estudi sobre la fauna de la Floresta: aus, insectes, eriçons. Tanmateix i atenent el volum de feina que això podria representar es considera que es podria començar per un estudi sobre les aus amb la participació de voluntaris i algun expert en el tema. Així també es potenciaria el voluntariat en tasques concretes de l’estudi i la protecció del medi-ambient, com a forma de participació i corresponsabilització del veïnat.

     Sobre la plantació d'arbres. S'apunta la proposta que en projecte de repoblació d'arbres es consideri la possibilitat de plantar arbres fruiter propis de la zona amb objectius d'aprofitar els seus fruits. En aquest punt es fa esment al projecte que des de la Serreta s'havia treballat relacionat amb el bosc comestible.

     Informació. S'apunta la necessitat d'habilitar un espai a internet amb informació diversa relacionada amb la protecció contra els incendis, el sistema de reciclatge, el compostatge. En relació amb els incendis es veu amb bons ulls demanar al Grup d'Autoprotecció de Sol i Aire que facin una xerrada oberta a les veïnes i veïns. En relació amb el reciclatge, la reducció de residus, l'ús d'energies renovables (biomassa, solar, eòlica, etc.) i l'aprofitament d'aigües pluvials es creu convenient demanar tota la informació que hi hagi sobre les polítiques municipals i supramunicipal de bonificació per tal d'informar bé els veïns al marge que es pugui treballar algun projecte més específic a nivell de barri..

     Senglars. Un veí que està participant d'un projecte de recerca sobre els senglars en fa una explicació resumida. Diu que estan estudiant l'adaptació dels senglars a les zones humanes, la mobilitat, l'alimentació i la reproducció. En aquest sentit apunta que s'han marcat alguns senglars, tant mascles com femelles.

En aquest punt es toquen alguns dels aspectes que estan sobre la taula en relació al senglars, com ara la necessitat de fer més pedagogia per a què els veïns no els donin de menjar, o per demanar que els contenidors estiguis soterrats per evitar que els senglars els tombin o que els papereres estiguin preparades per zones on els senglar hi campa. Es veu amb bons ulls que es faci una xerrada sobre els senglars adreçada als veïns i veïnes de la Floresta.

     Sobre els contenidors. S'apunta que els actuals estan sotmesos a molts problemes derivats del vent, dels propis carrers, dels senglars, etc, en aquest sentit es proposa el soterrament o la protecció quan el soterrament no sigui possible. També seria convenint col·locar cartells informatius ben visibles als contenidors perquè la gent sàpiga què pot fer i que no. Tant en el sentit de quines coses es poden introduir a cada contenidor, com el fet de que no es poden deixar objectes fora, així com informar de possibles recollides per part de l'Ajuntament (dies, tipus d’objectes o materials, telèfons...).

     Documentació i estudis diversos. Es posa sobre la taula idea de fer un inventari de camins així com la necessitat de fer una recerca sistemàtica de documentació sobre estudis relacionats amb la Floresta, tant digital com en paper, i centralitzar-la en un web o en un espai del Centre Social i Sanitari.

     Neteja de carrers. Es considera inadmissible l'estat de brutícia de molts carrers i places de la Floresta, en aquest sentit es proposa demanar a l'Ajuntament que expliqui el model que està implantat al barri. També es posa en valor la necessitat de organitzar d'un punt verd al barri més enllà del camió que actualment està funcionant.

     Neteja d’altres zones de la Floresta, com boscos, senders i terrenys (públics o privats). S’han iniciat diverses iniciatives de neteja participativa per tal de millorar l’estat de les àrees més afectades per l’acumulació de brossa, escombraries, runams i altres deixalles. La primera d’elles tindrà lloc als entorns del Casino durant la primera setmana de febrer de 2016.

     Pobles i barris de muntanya de Collserola. En aquest punt s'explica que hi ha una xarxa de pobles i barris de Collserola i que seria bo disposar d'informació al respecte i si fos el cas entrar-hi en contacte.

     Patronat de Collserola. S'apunta que fora bo fer algun contacte amb el Patronat atenent que la Floresta forma part del parc de Collserola.