Portada‎ > ‎comissions‎ > ‎Medi ambient‎ > ‎

Resum 6 d'0abril de 2016

Reunió Comissió Medi Ambient 06 d’abril de 2016

12 assistents

 

Reunió amb el regidor de medi ambient Puigdomenech

Dimecres dia 5 d’abril Pere Lecha va proposar de tancar una data per la propera reunió i convocar al Puigdomenech al dia que haguéssim escollit, però en general la gent hem va dir de fer-ho al reves, dir al Puigdomenech que digui un dia i convocar la reunió a partir del que digui ell.

S’informa a Ramon Piqué perquè parli amb ell i proposi una data.

 

Cens d’ocells

En Carles Conejero presenta tres propostes de com fer un cens d'ocells, a partir de converses que ha tingut amb gent de L'Institut Català d' Ornitologia d’Ornitologia (ICO).

1.      Cens d'orenetes. Seguint un recorregut fix, anar contant nius d'orenetes i diferenciant els diferents tipus d'espècies. Cens de temporada

2.      Cens d'ocells de jardí. Amb voluntaris que vagin agafant les dades dels seus jardins. Tallers previs per saber com fer-ho.

3.      Cens a partir de caixes niu. Col·locar caixes niu i anar fent estudi de les espècies que si posen. Tallers previs per saber com fer-ho i seguiment posterior.

N'Isidre comenta que l'objectiu de tota la feina que es faci amb el cens i estudis ha de servir per tenir en compte en actuacions posteriors que hi hagi al barri, com a indicador que condicioni actuacions urbanístiques, de mobilitat o altres que tinguin transcendència mediambiental.

El Manel de Sol i Aire comenta que la Imma Casajoana de l'Ajuntament s'ocupa de tots aquest temes i que ens pots ajudar.

En Ramon Borda proposa fer una quartilla amb la idea del que volem fer i portar-ho a la Fira d’Intercanvi de Plantes que organitza el Mussol el dia 17 per començar a donar a conèixer el projecte. El Carles Conejero l'ajudarà a escriure la nota.

Es proposa que el Mussol coordini aquest projecte. De fet, El Mussol ja està buscant finançament amb subvencions municipals per poder fer un primer cens-taller amb un ornitòleg professional per tal de millorar el coneixement sobre el tema.

Compostatge:

Sobre la possibilitat de bonificacions per als veïns i veïnes que facin compost a casa: s’ha consultat a la Imma Casajoana i sembla que la Xarxa de Compostaires Metropolitans (http://compostmetropolita.blogspot.com.es/) de la AMB (Àrea Metropolitana de Barcelona) que és l’ens responsables del compostatge no té recursos com per bonificar els compostaires.

Ass. Veïns i Propietaris de la Floresta organitza un taller de compostatge amb la Xarxa de Compostaires Metropolitans (abril) i encara queden places disponibles. A la Fira d’Intercanvi de Plantes de la Floresta (diumenge 17 d’abril de 2016) també hi seran presents.

Posar a la web del Consell de Barri, un lloc on els interessats es puguin apuntar per fer el curs de compostatge casolà.

Exempcions i bonificacions sobre impostos

Pere Lecha presenta una Taula informativa que ja penja a l’espai “Documents Medi Ambient“ del web del Consell de Barri: lafloresta.info

https://sites.google.com/a/xerric.net/consell-de-barri/home/documentacio/documents-medi-ambient

També es parla de la possibilitat d’imprimir-lo i adjuntar-lo amb el primer butlletí del CB (Consell de Barri). Dependrà dels recursos disponibles.

És interessant que hi ha una bonificació per aquelles parcel·les que mantinguin i protegeixin el sostre forestal. I és pot demanar si quan es construeix una casa nova a un terreny, es deixa almenys un 30% de la parcel·la no modificada.

Rieres

Associació de Veïns de la Serreta s’ha reunit  (veïns de Valldoreix i la Floresta) amb l’EMD de Valldoreix: hi ha projectes en ment sobre canalització del torrent Saladrigues quan arriba  a Valldoreix. Es farà una altra reunió entre l’Associació de la Serreta l l’EMD per informar-se sobre les accions que s’estan portant a terme per part de l’EMD de Valldoreix.

En Pere ha pensat: fer un acte-xerrada sobre les rieres de la Floresta, similar a la del senglar. Pere Lecha, Pau Fortuño i Isidre Marías es comprometen a organitzar-la.

En Ramón Borda mostra cartografia sobre les rieres (i carenes) de l’Ajuntament de Sant Cugat tal com figura en la Xarxa Natura 2000 i tal com figurava en el Pla Director de 2002.

Al Pla Director del 2002 ja es parlava de la importància de la restauració i conservació de les rieres i el seu entorn.

S’ha de tenir informació del projecte de restauració de Torrent Saladrigues, estar al corrent de les idees de renaturalització que pensen portar a terme.

Una veïna de Sol i Aire, Clara, està molt interessada en la regeneració del Pantà de can Borrell com a ecosistema aquàtic i la seva riera. S’ha posat en contacte amb El Mussol per tal de poder iniciar algun tipus de projecte a nivell ciutadà o fomentar que l’Ajuntament de Sant Cugat o el PN de Collserola s’hi impliqui.

Consorci de la Serra de Collserola

Es poroposa apuntar-nos com a Districte, Consell de Barri o Comissió de Medi Ambient per tenir veu a les decisions del PN. Es reuneixen dos cops l’any.

Proposar al CB que formalment ens presentem per formar part del Consorci.

Relació Pla Director amb el xarxa Natura 2000

Ramón Borda: Proposa renovar i actualitzar el Pla Director (PD)

El PD del 2002 ja diu:

·         Instal·lar senyalització informativa de quan s’entra al PN

·         Millorar xarxa camins forestals

·         Bosses verdes i parcs i jardins urbans: característiques mediterrànies i que no es quedin aïllades i sempre connectades amb el PN

·         Zones de passejada i ús recreatiu amb les normatives del PN

La idea actual, a part de fomentar les accions anteriors és la de crear una estructura real connectada amb el parc, que el sostre forestal es conservi i que les finques que també funcionin com a tal, i que puguin tenir bonificacions. Revalorització de terrenys i zones que poden ser algun dia usades per a la construcció publica o privada de habitatges. Que es declarin com a equipaments. Un exemple que proposa: Terreny verd que hi ha la UREF que actualment es fa servir com a drecera. Podria ser un cas exemple d’actuació concreta per tal de millorar i revalorització d’un espai verd “públic”.

Oriol: com que amb el PD ja partim d’una informació i un document consensuat al 2002, els nous regidors de medi ambient, els nous urbanistes han de llegir-se primer aquest document CONSENSUAT per tal que el coneguin i actuïn seguint les seves directrius.

 

Contaminació lumínica i sonora.

No hi ha informació però hi haurà una jornada informativa amb un tècnic de l’Ajuntament Victor Martínez.

Eliminació d’espècies invasives: Ailant

Jornada informativa que farà el PN a nivell Floresta.