Portada‎ > ‎comissions‎ > ‎Medi ambient‎ > ‎

Resum 24 febrer 2016

Acta comissió de Medi Ambient del Barri de La Floresta. 24 de Febrer del 2016.

13 Assistents

Revisarem els temes proposats a l’anterior reunió

 

1.Contaminació sonora:

*Joan Gamero i Josep Noguera, s’encarreguen d’investigar aquest punt.

*Nuria Marganedes s’estudiarà el fet dels gossos que borden

S’hauria de parlar amb TABASA pel tema de la contaminación sonora. Posar un sonòmetre per tal de mesurar el soroll del carrer i veure si aquestes dades es troben dins del límit. Podria portar a l’estudi de contaminació sonora per part de l’Ajuntament.

Els sorolls es trobarien als trens i a les autopistes. Donar part a la guàrdia urbana de les zones on la contaminació sonora es excessiva i fóra dels límits legals.

Quan fan obres a la nit del ferrocarril, també es sent molt de soroll, hi ha veïns que es queixen de que no avisen quan comencen aquestes obres. Pel soroll habitual dels trens (situació pont del diari) s’hauria d’estudiar la manera d’instal·lar murs anti-soroll. Referent al soroll de festes, hi ha ordenances que ho regulen. Es veu que quan truques a la guàrdia urbana a la nit, quan acaben el servei vénen. Durant el dia es veu que la guàrdia urbana tampoc fa res.

A nivell d’ordre públic també cal actuar contra la contaminació sonora tant diürna com nocturna. Sembla que això es més d’una altra comissió (Comissió de seguretat Ciutadana).

Des de Sant Cugat s’està movent alguna cosa per posar pantalles anti-acústiques allà mateix. Ens hi podríem sumar.

Respecte al tema del tren hi ha manca de manteniment de vies, que pot ser l’origen dels problema sonors. Es veu que el so en aquestes zones sobrepassa els nivells legals.

També s’aporta un document que indica que hi ha un excés de contaminació lumínica a la zona dels peatges de Vallvidrera.

Ens podem fer del grup “barris de muntanya” de Barcelona per tal de rebre la informació del cercle. http://barrisdemuntanya.wix.com/barcelona

Podríem exigir al sr. Puigdomènech que actuï contra l’excés de soroll. Ja que existeix una normativa al respecte tant durant el dia com a la nit.

Podríem tenir una brigada d’obres a la Floresta per tal d’arreglar els carrers de La Floresta, ja que no ho fa quasi ningú quan truques.

Es veu que la millor manera d’exigir accions, es demanar el la identificació de la gent que t’atén.

S’hauria de fer un estudi d’impacte ambiental sobre la contaminació acústica. A sant Cugat no existeix cap ordenança que reguli la contaminació lumínica.

Collserola va gastar 300.000€ en l’estudi lumínic del parc. Podríem prendre part al consell consultiu, que es on es té de primera mà el que es treballa i el que no.

El mateix que presentem a l’ajuntament també s’ha de presentar a Collserola.

El tema dels anuncis amb megafonia també son tema de l’estudi a tractar. Per a la fauna hi pot causar problemes ambientals.

En quant al tema dels gossos va sorgir una idea de projecte a treballar per tal d’aprendre a educar els gossos que borden.

Resum: S’ha de fer un estudi acústic (tren i autopistes) i presentar a l’ajuntament.

 

2.Sobre les rieres:

*L’Isidre Marías s’encarrega

L’Isidre comenta sobre la riera Saladrigues, sort que no ha plogut ja que s’havien tingut episodis d’aigua fecal sobre superfície que durava uns 15 dies. Es veu que s’ha aprovat una solució en 18 mesos a partir de Setembre. Es van carregar tot amb desbrossadores.

Hauríem de demanar que se’ns comuniquin les mocions que s’aproven i el projecte al respecte. No fa ni un mes 180000€ per la riera Saladrigues i el torrent Buscarons, 2-3 Km fins al C/safareig (on comença el nucli de Sant Cugat).

Es un concurs obert que té com a fi la naturalització dels marges-punt que s’hauria d’explicar i oferir participatiu per que es mostri el projecte, què hi entenen per naturalització i com pensen traçar el clavegueram. Hauria de ser un tema “parlable” ja que es un tema de biòtops que molts cops es passen per alt quan comença una acció d’aquestes.

S’hauria de fer un inventariat de les rieres i proposar un sanejament (deixalles), un estudi sobre la vegetació de les rieres, un estudi sobre la fauna que hi ha i un estudi sobre la presència antròpica, participació ciutadana i salut ambiental. Hem de dir a l’ajuntament que volem participar en això.

Com preservem els biòtops. Per això hem de fer un estudi previ sobre la fauna i flora.

A la propera reunió de Medi Ambient, hauria de venir el Puigdomènech amb un escrit que comenti els temes a parlar.

El tema de les clavegueres, les rieres,…

Es veu que la depuradora fa que baixi algo d’aigua per la riera de Vallvidrera..

També s’ha de tractar el tema de les cremades mitjançant butlletins d’informació, treballs de cursos de formació sobre el compostatge,… Ja que aquests temes son d’educació ambiental.

Es veu que es donen bonificacions de l’IBI per a qui faci compostatge.

L’ajuntament té un departament específic sobre el compostatge eficient.

 

3.Informació:

El mussol ha rebut un mail per a muntar un grup de compostatge per tal de reduir la crema de restes. SI neix aquest taller estaria bé portar-lo a les escoles. (posar-ho al punt d’informació).

A la web del consell de barri ja hi ha penjada tota una informació a lafloresta.info a l’apartat de documentació ja hi ha un punt que es documents de Medi Ambient que són útils per a la gent de La Floresta. Falta penjar el Pla Director.

El Puigdomènech es va comprometre a entregar un quadre amb les bonificacions. El Pere Lecha hi està treballant.

 

4.Neteja de boscos:

La neteja de boscos es porta a terme de manera inadequada.

L’Isidre comenta que a la comissió de patrimoni, es va plantejar el mirar com es troba la catalogació d’arbres a la Zona de La Floresta, ha descobert un llibre publicat “Arbres singulars de Sant Cugat del Vallés”, El Torrijos i el Club Muntanyenc el van fer. Es un llibre que no té caràcter normatiu i és incomplert a La Floresta.

Al Desembre es va aprovar una moció per aprovar una catalogació d’arbres emblemàtics.

S’ha de parlar amb el Torrijos.

S’estan proposant temes de recerca per als alumnes de Sant Cugat de Batxillerat sobre el Medi Ambient de La Floresta, el que pot ser de profit per el reconeixement del nostre patrimoni natural. Que no només es centri als arbres, sinó també als arbustos i a la microflora en general.

Estem a dos nivells dins d’aquest tema:

            -El tema del perill de foc forestal

            -el tema de l’ecosistema dels boscos

Per la nostra seguretat hauríem de presentar una proposta per exigir l’aplicació del que diu la legislació en front a la protecció de boscos.

Aquesta actuació que a vegades a fa a través de la Diputació, s’ha d’estudiar quina es la manera d’actuar. Això també va a la llista que presentarem al Puigdomènech.

Qui està al terreny quan fan les neteges son gent en redempció de pena i la titulació del que els porta té els estudis d’educador social. No es la diputació, és cada ajuntament el que està obligat a fer aquelles franges (25 metres des de la carretera-camí)

Per tal de netejar els terrenys privats, si es un terreny comunal existeixen ajudes. En terreny particular no hi ha res. Si això es té net, hi ha una bonificació en l’IBI.

De cara aquest estiu es pot sol·licitar una campanya per tal de repassar els hidrants, i podem sol·licitar un petit parc de bombers (abans hi havia un sol camió).

En aquests 25 metres es fa una desforestació brutal, per tal d’establir aquestes franges com a talla-focs. A l’espai urbanitzat la llei diu que s’aplicarà el mateix criteri que a les franges, això es tema de debat. Es provoquen canvis ecològics que afavoreixen l’aparició d’incendis.

 

5.Sobre la Fauna:

*El Ramón Borda es compromet a senyalar els punts sensibles per a valorar i capitalitzar i també amb els ocells.

*El Mussol col·labora amb el tema.

Estudi sobre els ocells com a bioindicador Estudi d’intervenció i foment de la nidificació. Es possible que ja existissin estudis referents a la fauna de La Floresta.

El Ramón comenta que el tema dels ocells es molt important, sobretot si es compta amb el recolzament d’AVAFES (associació de veterinaris per l’atenció de la fauna exòtica i salvatge). També exposa l’estudi forestal de tres zones a La Floresta en les que s’ha de treballar d’una manera ordenada per tal de tabular les espècies presents que hi son bioindicadores.

 

6.Senglars:

            *Carles Conejero i Pere Lecha hi treballen.

Es continua endavant amb la xerrada del 01/04, que es farà al casino sobre els Senglars de La Floresta.

7.Sobre els contenidors:

*Pau Fortuño es proposa per a treballar en els punts d’informació.

Si som realistes hi han zones on s’haurien de soterrar els contenidors, i altres zones on es inviable. En els punts on hi ha els contenidors es converteixen en un abocador, educació social.

Una primera mesura seria la de crear punts d’informació per a les deixalles.

El tema dels abocaments incontrolats és preocupant ja que hi ha una manca d’informació. Pot formar part de l’informe a entregar al Puigdomènech.

S’ha de fer una certa pedagogia envers el tractament de les deixalles. També es pot demanar quan costa per càpita la recollida a domicili. Podríem estudiar un sistema nòrdic de barreres visuals per als contenidors.

La Floresta hauria de tenir un punt verd, per tal de crear una estructura i que vingui un camió volàtil que vingui a recollir les deixalles-brossa.

Potser s’ha de crear un nou disseny dels contenidors amb un bon ratio de recollida. Els diumenges i els dilluns a les 7 és un caos.

El tema de recollida de residus és molt complex. Fa molt de temps es va tornar a tenir a BCN el quartet de les escombraries per a recollir-les, es podria proposar algun tipus d’experiència pilot i implicar les empreses de recollida. El que veiem es que no funciona.

A vegades la gent posa les bassures a les papereres, el senglar hi passa i treu les bassures i deixa tot fet un cristo. Els veïns haurien de ser conseqüents amb això.

L’associació Engrunes es dedica a fer treball social, que seria un altre element d’informació per a donar una segona vida a les deixalles i d’altra banda potenciar un treball social. Hauríem d’anar al concepte d’eco-barri on totes les mesures tenen una component ecològica. Es un problema de dinamitzar-lo i generar la informació necessària i que la gent ho sàpiga.

8.Neteja del Bosc de Deixalles:

            *Pau Fortuño es compromet per a tirar endavant un projecte de neteja amb escolars i voluntaris florestans.

Proposta d’un dia a l’any fer una recollida col·lectiva de deixalles al bosc i entrar dins la Xarxa Europea per a treballar la setmana del 8-9 de Maig, val la pena que ens ho mirem i veure de quina manera podem aportar. Hi van participar a Cerdanyola i poca cosa més. Sobretot participació de zones de platja, de bosc n’hi havia menys.

Des del mussol i juntament amb l’escola tretzevents es van organitzar unes jornades de neteja de les deixalles del bosc. La gent no s’implica gaire…

 

Dos temes a cavall amb Urbanisme

9.Tema de la recollida de l’aigua de pluja.

10. Aparcament al carrer quan hi ha garatges propis.

11. Pobles de muntanya

S’hi va apuntar el Joan, però hi sol·licita ajuda. S’hi afegeix el Ramón.

Proposta propera reunió:

Dimecres 30 de març de 2016 a les 19h.*

* Dos dies abans de la xerrada sobre els senglars.