Portada‎ > ‎comissions‎ > ‎Educació de barri‎ > ‎

Resum Comissió Eductaiva de Barri 28 degener 2016

COMISSIÓ EDUCATIVA DE BARRI

Data: 28 de gener de 2016


Assistència: Lluïsa Rutllan (Associació de Veïns de la Serreta), Manel Berenguer (Tretzevents), Maria Ferrer (veïna), Àngel Ruiz (Olimpyc), Oriol Castellví i Marina de Reguil (Escola de la Floresta), Sandra González (Centre Obert), Teresa Bages (AMPA de l'Escola de la Floresta), Gemma Tadeo (veïna), Juanra Subirats (Olimpyc), Patri, Albert, Toni i Pere (Assemblea de Joves de la Floresta), Susanna Descals (AMPA de l'Institut Arnau Cadell), Nadia Sierra (Petit Ateneu) i Ramon Piqué (Consell de Barri)


S'excusen: Isa Vicente (veïna) i l'Escola Bressol de la Mimosa.


1. Presentació del Consell de Barri i de la Comissió


El President del Consell de Barri explica el funcionament actual del Consell: comissions, web, butlletí, pressupost de lliure disposició, presentació de projectes, votació popular de fins a tres projectes.


2. Propostes de projectes


a) Consell d'infants


 • Es valora la importància de que els infants participin en la presa de decisions en la millora del barri, per tal de treballar la implicació, participació i cohesió del barri.

 • Caldrà valorar com s'arriba als infants que no van a l'escola.

 • Es demana conèixer quin és el mapa dels infants i joves del barri: quants infants i joves hi ha i  a quins centres educatius estan escolaritzats.

 • S'acorda realitzar un recull d'experiències, per tal d'adaptar la metodologia al barri.

 • Adreçat a infants de primària (de primer a sisè)


b) Consell de joves


 • S'apunta la necessitat d'incloure els joves en el un consell de joves. Tot i així, es deixa per una segona fase, després de dissenyar el funcionament del consell d'infants.

 • Adreçat a joves de secundària


c) Espai jove


 • Des de les retallades de fa uns anys i l'obertura del Casino, l'espai jove existent al barri coordinat per un dinamitzador va desaparèixer. Aquest buit no s'ha pogut cobrir amb cap de les iniciatives veïnals i en aquest sentit es valora la necessitat de tornar-lo a crear.

 • L'espai hauria de cobrir el continuum des dels 12 als 18 anys amb activitats segons necessitats, tenint en compte que a més edats calen eines i espais amb marges d'autogestió.

 • Es valora la importància de tenir espais adequats a les necessitats d'aquestes edats.


d) Connectar l'escola al barri


 • Cal recuperar la idea de tenir camins segurs que enllacin el barri amb l'escola, per tal que els infants de l'escola puguin participar de la vida de barri.

 • Hi ha diferents vies a tenir en compte per facilitar la connexió: la baixada de Can Llobet i superar la carretera de Vallvidrera, a través de semàfor o d'un pas elevat.

 • Aquest punt es traspassarà a la comissió on es treballa la mobilitat per tal que el treballin.


e) Activitats creuades


 • Es valora la importància del treball en xarxa entre les entitats del barri

 • S'apunta a la necessitat de realitzar activitats conjuntes entre les diferents entitats.

 • Des de l'escola i l'Olympic s'explica la Gimcana familiar (Un tomb per la Floresta) que es realitza cada any, i es convida a les entitats a participar-hi. S'introdueix la possibilitat d'utilitzar diferents espais.

 • Es valora la possibilitat d'organitzar un dia de portes obertes de tots els centres i entitats educatives del barri, una mena de «correeduca» (nom pendent de definir).

 • Des de l'Olimpyc apunten la necessitat de disposar d'una aula d'estudi a prop de les pistes que serveixi per als joves que participen de les activitats esportives.


3. Acords i nova convocatòria


 1. Es crea una subcomissió per treballar el projecte de l'Espai Jove

 2. Es cercarà informació sobre consells d'infants, i es convidarà a la Comissió a un veí amb experiència en aquesta eina de participació que ajudi a la reflexió i al disseny del Consell

 3. S'acorda que abans de la propera convocatòria, es faci arribar la documentació per tal de preparar-la abans de la reunió.

 4. La coordinadora de la Comissió, encarregada de realitzar les convocatòries i els resums de les reunions, serà la Maria Ferrer

 5. Les presentacions dels treballs fets en la comissió a les plenàries del Consell de Barri es realitzarà de forma rotatòria per part de les persones que participen a la Comissió. Pel proper Consell del dia 4 de febrer, el Manel Berenguer explicarà els temes tractats i les propostes acordades.


PROPERA REUNIÓ COMISSIÓ EDUCATIVA DE BARRI: DIJOUS 25 DE FEBRER