Portada‎ > ‎comissions‎ > ‎Educació de barri‎ > ‎

Resum Comissió Eductaiva de Barri 16 de juny 2016

COMISSIÓ EDUCATIVA DE BARRI

Data:  16 de juny  de 2016

Assistència: Manel Berenguer (Tretzevents), Juanra Subirats (Olympic), Nahuel Quimansó  (Assemblea de Joves de la Floresta), Susanna Descals (Ampa de l'Institut Arnau Cadell), Teresa Baiges (Ampa Escola de la Floresta), Marina de Régil (Escola la Floresta), Isa Vicente (veïna) i Maria Ferrer (veïna i coordinadora de la comissió)

1. Aprovació acta anterior

2. Escolanova 21

Des de l'escola i l'Ampa la Floresta expliquen que el  Claustre de mestres de l'escola ha aprovat sol·licitar formar part de les escoles participants del programa Escola Nova 21, promogut conjuntament pel Centre Unesco de Catalunya, la Fundació Jaume Bofill, la UOC i EduCaixa. El programa Escola Nova 21 es proposa catalitzar les iniciatives de canvi educatiu existents i fer-les confluir amb la recerca sobre aprenentatge i amb el suport dels organismes internacionals. El treball conjunt durant els tres anys i mig de durada del programa ha de generar un ecosistema educatiu avançat que creixi i ajudi el conjunt del sistema a canviar.

La Junta de l'Ampa dóna suport a aquesta iniciativa, i demanen el suport de la Comissió Educativa i del Consell de Barri. S'aporta proposta de carta de suport. S'aprova donar el suport.

3. Casal Jove – Espai Jove

S'informa que es va presentar als pressupostos participatius de Sant Cugat el tancament de la part de sota del CSS, el projecte ha passat a la segona fase, i resta pendent de la selecció dins el Consell de Ciutat.

S'esta a l'espera de la reunió amb la regidora de Cultura per presentar el projecte.

S'acorda que el projecte es continuarà treballant des de la Comissió Gestora de l'Espai (comissió formada per les diferents entitats educatives del barri). El treball de la Comissió Gestora s'anirà presentant a la Comissió Educativa de Barri. Es preveu reunió de la Comissió Gestora el dia 4 de juliol a les 19h al CSS.

La finalitat és poder començar el projecte en una primera fase al mes d'octubre.

4. Consell d'Infants

S'informa que s'han aprovat les pràctiques entre l'Ajuntament i la Facultat de Pedagogia de la UAB per tal que dues estudiants de pedagogia facin les pràctiques co-dissenyant i iniciant el Consell d'infants del barri.

Una de les estudiants que farà les pràctiques és la veïna del barri, Isa Vicente. Aquesta informa de les fases de les pàctiques:

a) Conceptualització i recerca d'informació:

- bibliografia

- recerca d'experiències

- grup de debat amb les entitats educatives del barri

b) Disseny

- decidir aspectes procedimentals: sentit, accés, constitució del Consell

- informar als infants tant de l'escola com de fora de l'escola dels seus drets respecte a la participació, per tal de crear la comissió infantil

c) Exploració de necessitats del barri (detecció)

- triar un àmbit de treball

- Pressupost pel projecte 3.000 (any 2017)

S'informa que els 3.000 euros del 2016 destinats al Consell d'Infants, al no estar en funcionament actualment, es destinarà als projectes que sorgeixin d'un procés participatiu que es durà a terme a l'escola de la Floresta durant el darrer trimestre del 1016 – primer del 2017. Els projectes triats per l'alumnat de l'escola seran presentats al Consell de Barri durant el primer trimestre del 2017.

5. Correeduca (nom provisional)

Tenint en compte que es concep l'activitat com una continuïtat del treball en xarxa des de les entitats i  els serveis educatius del barri s'acorda que el nom definitiu de l'activitat serà ENXARXA'T LA FLORESTA.

El dia 22 l'activitat serà presentada al Consell Extraordinari de Barri per la Susanna Descals (representant de l'Ampa de l'Institut Arna Cadell)

6. Propera reunió de la Comissió Educativa

Dimecres 27 de juliol de 2016, a les 19.30h al Centre Social i Sanitari

Ordre del dia: Monogràfic – Enxarxa't La Floresta