Portada‎ > ‎comissions‎ > ‎Cultura‎ > ‎

Resum reunió 13 abril 2018

Resum reunió Senglar cultural/Comissió cultura del Consell de Barri de la Floresta

 1. Reunió amb ajuntament

El 4 d’abril ens reunim una representació del Senglar Cultural i una representació de l’àrea de cultura de l’ajuntament de Sant Cugat amb la regidora Carmela Fortuny al davant.

La reunió comença amb una explicació, per part del Senglar, del creixement i nova estructura de l’entitat i la seva adhesió a la comissió de cultura del Consell de Barri de la Floresta.

Des de l’ajuntament ens expliquen a que és degut el desajust del conveni econòmic que tenim amb ells. El Senglar, cada any rep una partida econòmica recollida al conveni i una sèrie d’infraestructures i serveis. Comenten que hi hagut una retallada del 5% a totes les àrees de l’ajuntament i que des de Cultura, han aconseguit no retallar la partida del conveni, que és la mateixa quantitat de l’any passat, però si que s’han vist obligats a retallar amb la part que destinen a serveis i infraestructures.

Valoren molt el Senglar Cultural com a entitat i la tasca que fa a la Floresta. Per aquest motiu, ens comenten que faran tots els esforços perquè el Senglar Cultural no és vegi condicionat per la retallada, alhora de fer les seves activitats. Per exemple, les carrosses de reis que ara es guarden en un pàrquing privat i que el Senglar Cultural paga amb part del conveni, seran guardades a un espai municipal sense cost.

Per altre banda, des de la regidoria de cultura ens animen a pensar activitats del centenari per l’any 2019. Ens comenten, també, que si des del Senglar es preveu algun tipus de modificació pressupostaria, els hi diguem abans de l’estiu que és quan comencen a preparar els pressupostos de l’any següent.

 1. Pressupost 2018

La comissió d’economia ens presenta el quadre que recull totes les activitats del 2018 amb els seus imports (màxims), despeses previstes i si l’activitat queda en negatiu. El quadre també conté dades totals amb tots els ingressos i despeses extres. Les activitats són les següents:

Activitat

Import màxim destinat (€)

(%)

Situació final (€)

Cavalcada

5.085,57

18,29

0

Carnestoltes

100

0,36

0

Dia arbre

0

0,0

0

TCP (Anul·lada)

853,63

3,07

0

Intercanvi plantes primavera

0

0,0

0

Sant Jordi

0

0,0

0

Música clàssica

0

0,0

0

Observació estels

200

0,72

0

Mostra de teatre

0

0,0

0

Cicle documentals

1.110

3,99

0

Sant Joan

1.750

6,29

0

Festa Major

16.489,43

59,31

-1.229,31

2on intent TCP

1.411,37

5,08

566,37

Intercanvi de plantes tardor

0

0,0

0

Castanyada

300

1,08

0

Quinto

200

0,72

0

Tió

0

0,0

0

Total

27.500

100,00

-662,94

Com podeu comprovar, de moment i a l’espera de planificar i posar les possibles barres d’algunes activitats com Sant Joan, Cicle Documentals, etc, quedem amb negatiu

Ricció comenta que el repartiment dels diners per activitats pot estar provocant que acabem l’any en negatiu. Que si no hi ha diners que no es66 planifiquin noves activitats o que no augmentin les partides d’activitats que l’any anterior s’havien fet amb menys diners.

Marc (comissió economia) explica que les activitats que es fan al 2018 estan decidides en reunions generals del Senglar Cultural i que les assignacions a les activitats son propostes d’economia, però que cada comissió decidirà el que gasta, sense passar-se de l’assignació.

 1. Licitació barres

Des d’economia i agafant la decisió presa a l’anterior reunió del Senglar Cultural, proposen que les entitats que portin les barres de la Festa Major facin una aportació de 300€ cada una.

Es crea un cert debat per la qüestió, però seguint l’acord que ja es va prendre es decideix que economia convocarà una reunió amb les entitats que puguin estar interessades a portar les barres de la Festa Major i es plantejarà la situació utilitzant com a document de treball el que es va fer servir fa un parell d’anys per licitar quines entitats portaven les barres. Pel que fa a l’aportació de les entitats decidim que hi haurà de ser, però que a la reunió amb elles podem acabar de valorar si es fa amb una quantitat fixa, amb un percentatge o una combinació de les dues coses. Es demanarà a les entitats que ja han fet barres altres anys, que portin que han guanyat anys anteriors per tenir una orientació del que es demana a les entitats. Per convocar la reunió és faran servir els canals del Consell de Barri.

 1. Trobada de Cultura Popular (Anul·lada)

La comissió de la TCP explica els motius pels quals s’ha anul·lat la l’activitat i les despeses que s’han hagut de fer, tot i no poder-la. És planteja al Senglar Cultural que fer amb el menjar que ja estava comprat. Es decideix dues coses:

 1. Les verdures, que es faran malbé aviat, es cedeixen a la paella que és farà el 22/4 al Parc de les Dones.

 2. La carn es congela i es farà servir a les barres del cicle de documentals, d’aquesta manera es recuperarà alguna cosa de la despesa feta.


 1. Cessió material

S’aprofita la reunió per explicar el procediment de cessió de material tècnic del Consell de Barri de la Floresta, que el barri ha anat guanyant en els processos participatius per repartir els diners de lliure disposició.

El material estarà al Casino de la Floresta i la gestió de la cessió i ús es farà des d’allà. Tot plegat estarà definit i escrit en un protocol que estarà disponible a totes les veïnes i veïns i existirà una comissió de seguiment, amb l’objectiu de fer una memòria a final d’any i de poder resoldre possibles conflictes. La comissió estarà formada per dues persones de l’ajuntament, dues persones de la presidència del Consell de Barri i dues persones de la comissió de cultura(Senglar Cultural. Del Senglar Cultural surten voluntàries en Pau Fortuny i el Juanra.
 1. Coordinador/a Senglar

Desprès d’aquests primers mesos del nou Senglar Cultural es creu que fa falta un coordinador/a que hauria de fer el seguiment de totes les activitats i controlar que no quedi res per fer, que les comissions informin, etc. Es demana si hi ha alguna voluntària o voluntari i no surt ningú; es passarà per whatsapp.

 1. Cessió Material magatzem

Des de la comissió de magatzem comenten que portaran una proposta d’ús i cessió del material que té el Senglar Cultural al magatzem del Casino. A vegades hi ha entitats que demanen material (gots, bombones, planxes, etc) i desprès es perd el control.

 1. Repàs activitats properes

Sant Jordi → No ve ningú i no hi ha notícies.

Observació d’estels → Associació contactada , l’activitat serà el 19 de maig i costarà 200€. Tenen present que han de demanar permisos d’ocupació de via pública.

Cicle documentals → Tancats els tres documentals. Vindran els realitzadors a cada documental. Cada una de les tres jornades començaran amb una taula rodona de 20h a 21h, desprès hi haurà una estona per sopar i a les 22h és passaran els documentals. Els tres dies del cicle seran el tres primers divendres de juny.

Sant Joan → No ve ningú i no hi ha notícies.

Festa Major → Tenen tota la programació tancada i dimarts vinent es reuneixen. En properes reunions faran una explicació detallada de totes les activitats

 1. Proposta Isa Vicente

La Isa Vicente fa una proposta. Ha de fer un treball per a la universitat d'una assignatura que té a veure amb la planificació econòmica de les organitzacions. Té interès en fer-ho sobre el Senglar per així, de pas, que resulti profitosa la feina si és que és d'interès. És per això que se li dona accés a la comptabilitat. En un parell de mesos, compartirà la feina feta en clau de propostes de millora i altres opcions i vies de finançament. 
La Floresta 13 d’abril de 2018