Portada‎ > ‎comissions‎ > ‎Cultura‎ > ‎

Resum Comissió de Cultura 140116

la Floresta, 14 de gener de 2016


Resum de la Comissió de treball de Cultura del Consell de Barri de la Floresta


Assistència: Carlos Tejedor i Sílvia Llombart (el Senglar Cultural), Oriol Ribera (Coral Tardor i Col·lectiu de la Gent Gran), Carles Castro i Carme (Assiciació Veïns de la Serreta), Manel Berenguer (Associació Tretzevents), Clara (Vermuts Florestans), Maria Jesús (Associació de Propietaris i Veïns), Ramon Piqué (Consell de Barri).


Excusa absència en Joan Merino (Col·lectiu de la Gen Gran)


 • Com  a tema preliminar des de l'Associació de Veïns de la Serreta s'informa de la setzena inauguració del bosc literari de la Serreta, que tindrà lloc el dia 31 de gener a les 12. Es fa una invitació especial a assitir-hi i s'acorda fer arribar la convocatòria a través de la llista de dpinformació del CB. Així mateix s'informa que s'ha demanat que el Bosc Literari sigui incorporat en les visites autoguiades que s'ofereixen des de l'Ajuntament,


Es tracta de la primera reunió de la comissió i es comença fent un breu apunt del paper de les comissions de treball al si del Consell de Barri de la Floresta:


 • Servir d'espai de debat i de generació de propostes relacionades amb tota mena d'expressions culturals

 • Servir de xarxa d'entitats i col·lectius relacionats amb les diferents expressions culturals


En aquesta primera trobada s'apunten quin són els principals temes que caldria treballar:


 • Es proposa treballar sobre un projecte de creació d'un catàleg de creadors d'expressions culturals de la Floresta, un llistat que inclogués les dades de les persones de la Floresta que es dediquen a la música, l'artesania, la pintura, la fotografia, l'escultura, la narrativa així com qualsevol altra mena d'expressió artística i cultural. El catalèg es penjaria a internet i hauria de servir de pedrera per a posteriors projectes.

 • Vinculat al punt anterior un dels projectes que es posa sobre la taula és el de realitzar unes portes obertes a nivell de tota la Floresta que inclogués el màxim d'expressions culturals.

 • Caldria una agenda cultural florestana que permetés coordinar les diferents activitats evitar esdeveniments paral·lels adreçats a un mateix segment de la població. Des del senglar Cultural hi ha gent que ho està treballant.

 • Caldria treballar per realitzar activitats més transversals adreçades a diferents col·lectius de veïns.

 • Caldria disposar d'un llistat d'equipaments i espais disponibles, tant de titularitats pública com privada. En aquest sentit s'apunta que la Comissió d'Equipaments haurà de fer aquesta feina, que hauria de contemplar altres aspectes com ara l'accessibilitat a aquests espais.

 • En línia amb el punt anterior es parla de treballar la possibilitat de crear una xarxa d'espais escènics de la Floresta. S'apunta com a idea a desenvolupar més endavant.

 • S'expressa la necessitat que d'una cogestió dels espais destinats a activitats culturals de tal manera que hi hagi una cogestió responsable amb entitats de la Floresta que permeti un accés més flexible als equipaments públics.

 • S'apunta com a possible projecte impulsar d'una companyia de teatre.

 • S'apunta la necessitat de treballar per a disposar d'espais d'assaig de grups de teatre o de música.

 • Es posa de relleu la necessitat de disposar d'espais d'exposició de creació artística de la Floresta.

 • En el terreny de la mobilitat i en el marc d'esdeveniments que concentren un nombre important de persones s'apunta la possibilitat de disposar de bus llançadora per facilitar un accés més segur.


Sobre el funcionament de la Comissió de Cultura s'acorda:

 • La persona que durà la coordinació de la comissió, i per tant s'encarregarà de fer les convocatòries i els resums serà l'Oriol Ribera.

 • En el proper ple del Consell de Barri L'Oriol Ribera informarà d'aquesta reunió a les veïnes i veïns assistents.