Portada‎ > ‎comissions‎ > ‎Cultura‎ > ‎

Resum 1 de desembre

Resum reunió 1 de desembre


1) Es fa un repàs dels acords presos a la primera reunió que es va fer el 17 de novembre


http://www.lafloresta.info/home/comissions/cultura/resum-reunio-17-de-novembre


Destacar:

  1. El Senglar Cultural treballarà dins de la Comissió de Cultura del Consell de Barri de la Floresta. D’aquesta manera s'aconseguirà obrir-se més a les veïnes i veïns de la Floresta i s'aprofitaran les estructures del Consell de Barri.

  2. El coordinador de la Comissió de Cultura s'encarregarà de fer les actes i les convocatòries de les reunions. De la mateixa manera haurà de presentar la feina feta al Consell de Barri.

  3. Sobre l'espai de trobada, es planteja la possibilitat de fer les reunions al CSS. La tècnica de l'Ajuntament que fa tasques de suport, molt valuoses, a les diferents activitats, es desplaçarà al CSS per participar a les reunions sempre que pugui. S’haurà de mirar de convocar les reunions tenint en compte la seva disponibilitat.

  4. En el Consell de Barri del dia 12 de desembre es presentarà la nova proposta de funcionament.


2) A partir de les comissions actuals es crea el nou organigrama del Senglar Cultural. Tant comissions de gestió com comissions de les activitats.S'afegeixen també a les comissions:

Festa Major --> Joan Roses, Maria Gallego i Jordi Salvado

Carnestoltes --> Sandra

Magatzem --> Júlia

Economia --> Xavier Teis

 I per altre banda és crea una nova comissió de gestió. Comissió de voluntaris. En ella hi haurà la Maria Ferrer, el Marc Francolí i el Xavier Teis.


Reunions:
  1. Mensualment, aproximadament, es convocarà la Comissió de Cultura/Senglar Cultural oberta a tots els veïns i veïnes del barri. Allà es treballarà a partir de les subcomissions de treball. La convocatòria i recull del resum de la reunió ho farà el o la coordinadora.
  2. Cada 3 mesos el coordinador/a o la persona que esculli la Comissió de Cultura, presentarà al Consell de Barri les tasques que estan fent des de la Comissió de Cultura/Senglar Cultural.
  3. Durant tot l'any, les subcomissions de les activitats o de gestió es reuniran quan ho creguin necessari.

Propera reunió de treball de les comissions: 13 de desembre (19h) Centre Social i Sanitari