Portada‎ > ‎comissions‎ > ‎Cultura‎ > ‎

Resum 02/05/2016

RESUM REUNIÓ COMISSIÓ DE CULTURA 02/05/2016

Assistents: Oriol Ribera, Maria Jesús Costa, Maria Jesús García, Susana Rodríguez, Gustavo Castilla, Nahuel Quimasó, Eva Serrats, Ramon Piqué i Carlos Tejedor.

Assumptes tractats:

1.    Activitat teatral

2.    Situació Radio Floresta

3.    Cens dels creadors artístics de La Floresta

4.    Dia de portes obertes a La Floresta

5.    Altres qüestions

 

1      Activitat teatral: L’Oriol informa que el seu projecte de creació d’un col·lectiu d’arts escèniques, que anomena LA GLOBAL, continua avançant, i ja ha iniciat diferents contactes per tal de formar un grup de teatre propi de La Floresta ,que podria presentar un primer treball durant la festa major d’enguany a l’espai del Casino. En un àmbit més ampli que no el teatral, aquest col·lectiu planteja la conveniència que s’aprofiti millor la sala teatre del Polivalent, programant concerts de jazz, etc. La comissió valora molt positivament la proposta i es compromet a recolzar aquest projecte.

 

2      Situació Radio Floresta: Gustavo, parlant en representació de Radio La Floresta posa enfàsi en la importància d’aquesta ràdio per al barri, com a element cohesionador del veïnat, de difusió de propostes i inquietuds, i de ressò de les activitats que duen a terme les diferents entitats del barri. El Ramon indica que els interessats haurien de fer un projecte que expliciti els objectius, que posi de relleu l’interès pel conjunt del barri. En aquest sentit es considera molt important que en la propera reunió del Consell de Barri es faci una crida a les persones i entitats interessades en el projecte perquè facin una comissió de treball per elaborar el projecte.

 

3    Cens del creadors artístics de La Floresta: L’única qüestió pendent per tirar endavant la fitxa és el compliment de la Llei de protecció de dades en el sentit de determinar qui ha de custodiar el fitxer. El Ramon informa que l’Ajuntament ja ha assumit que els hi correspon i en breu podrà quedar enllestit aquest tràmit. L’Eva demana informació sobre la finalitat del fitxer, expressa dubtes sobre el fet que el fitxer podria servir a l’Ajuntament per controlar els impostos i taxes vinculats a les activitats artístiques i comenta que, alternativament, mirarà d’assabentar-se sobre la manera que han resolt aquesta qüestió en altre àmbits.

 

4    Dia de portes obertes a La Floresta: Es torna a comentar aspectes del projecte impulsat per aquesta comissió de fer un dia de portes obertes, en el qual els diferents creadors puguin exposar al públic, al seu taller o habitatge, la seva obra. Es veu la necessitat de crear un grup de treball que, en principi, coordinaran la Clara i el Nahuel, acordant-se fer una crida en la propera reunió del Consell de Barri, per tal que es puguin integrar a la comissió els veïns i entitats que estiguin interessats.

 

5    Altres qüestions: La Maria Jesús Costa es queixa de la manca de ressò de les activitats que programa la UREF en els mitjans de difusió de Sant Cugat, concretament en TOT Sant Cugat i Sant Cugat.cat i planteja al Ramon si es tracta d’un mal funcionament dels canals de comunicació, una manca d’interès de l’Ajuntament o un oblit sistemàtic del barri. El Ramon l’explica que TOT Sant Cugat és una empresa privada i poc es pot fer i aconsella, en tot cas, que s’enviï la informació per cada esdeveniment concret i no tota una programació mensual; pel que fa al Sant Cugat. Cat, mirarà d’esbrinar el perquè de l’absència d’informació.

 

La Maria Jesús Garcia comenta la necessitat de rebre informació sobre els esdeveniments culturals del barri, per poder informar els socis de la seva entitat i el Carlos contesta que El Senglar Cultural ja s’havia plantejat el problema temps enrere, però que no sabia com estava el projecte i informaria en la propera reunió sobre la qüestió.

 

El Carlos pregunta quins passos cal fer para tirar endavant una proposta de cobriment mòbil del pati de ball del Casino, perquè els actes que es programin no estiguin a expenses de la meteorologia. El Ramon respon que en breu s’iniciarà el procés participatiu en el barri per establir les prioritats de actuacions amb el pressupost existent i que aquest és el lloc i moment per presentar la proposta.

 

Finalment, sense altres assumptes que tractar, es tanca la reunió i es decideix que el coordinador de la comissió faci la propera convocatòria.