Memòria del procés participatiu sobre els diners de lliure disposició del Consell de Barri de la Floresta de any 2018


Introducció

El Consell de Barri de la Floresta té assignat la quantitat de 90.000€ com a diners de lliure disposició de veïnes i veïns. Val a dir que la distribució d'aquests diners han augmentat aquest any en 10.000€, respecte el 2016 i 2017.


Tal com es recull en l'article 4 paràgraf e) del Reglament de funcionament intern dels Consell de Barri de Sant Cugat el Vallès, és funció del Consell de Barri "Proposar les inversions que cal fer en el barri per tal que es tingui en compte en el moment d’elaborar els pressupostos municipals, com a primer pas per anar desenvolupant els pressupostos participatius".


És en aquesta línia que des del Consell de Barri s'ha impulsat un procés participatiu que ha culminat amb una votació popular sobre el destí del pressupost de lliure disposició. L'objectiu és potenciar la participació en tot el procés, no només en la votació final, i posar en valor la responsabilitat ciutadana sobre allò que és públic.

Procés participatiu del  pressupost lliure disposició del Consell de Barri

És el procés pel qual les florestanes i florestans podrem proposar, debatre i decidir el destí del pressupost de lliure disposició del nostre Consell de Barri.

Atenent que és el veïnat de la Floresta qui millor coneix les necessitats i les potencialitats del seu barri es convida a les persones i entitats del barri a presentar projectes i a decidir el destí d’aquest pressupost.

Es tracta d'un procés participatiu impulsat des del Consell de Barri de La Floresta per determinar el destí dels 90.000€ de lliure disposició, dels quals està dotat enguany el Consell de Barri. En aquest sentit, es pretén que sigui un procés participatiu des d’una perspectiva netament comunitària i popular.


Qui pot presentar projectes?


 • Persones a títol individual veïnes de la Floresta

 • Associacions i col·lectius de la Floresta

 • Comissions de treball del Consell de Barri la Floresta

Requisits que han de complir els projectes

 • Tenir visió de barri i tenir impacte sobre el conjunt del territori.

 • Donar resposta a una necessitat concreta i justificada del barri.

 • Els projectes s’han de referir a temes de competència municipal.

 • Ser viables tècnicament i econòmica, i respectar el marc legal existent.

 • Tenir principi i final sense significar un cost addicional, pel Consell de Barri, en anys futurs.

 • Quedaran exclosos els projectes urbanístics que ja tinguin alguna partida pressupostària en altres instàncies municipals.

 • Quedaran exclosos els projectes que discriminin a les persones per la seva condició socioeconòmica, d’origen, de gènere o que impliqui algun tipus d'impacte negatiu sobre el medi ambient.

Limitació pressupostària dels projectes

 • Projectes de fins a 20.000€ als projectes d'inversió, fins arribar a 79.000€

 • Projectes de despesa ordinària, fins arribar a 8.000€

 • 1 projecte de fins a 3.000€ treballat triat pels infants de la Floresta

Assignació pressupostaria

Per tal de decidir quines són les propostes que es duran a terme amb els diners de lliure disposició de la Floresta, aquests s'aniran assignant segons l'ordre de votació. En el cas que la inversió de la següent proposta, superi el romanent, els tècnics municipals estudiaran la seva viabilitat. En el cas que la proposta no superi aquesta viabilitat, els diners del romanent passaran a la següent proposta.

Les propostes es podran presentar a través de les següents modalitats:


 • Omplint un formulari en paper i portar-lo a l’OAC de La Floresta

 • Omplint un formulari a través del web

 • Enviant un correu electrònic a l'adreça conselldebarri@lafloresta.info amb les mateixes dades del formulari

Calendarització del procés

 • Fase 1:

  • El 12 de desembre presentació del procés al CB Ordinari

  • El 13 de desembre obertura del període de presentació de projectes.

  • El 21 de gener, data límit per a la presentació de projectes.

 • Fase 2:

  • Setmana del 22 al 26 de gener, Consell de Barri Extraordinari per tal de que les persones o col·lectius puguin exposar el seu projecte a tot el consell.

  • El 2 de febrer validació tècnica per part dels tècnics de l’ajuntament i la presidència del Consell de Barri de la Floresta.

 • Fase 3:

  • Del 5 de febrer al 25 de febrer, difusió dels diferents projectes a la web del Consell de Barri i a les diferents plataformes de difusió del Barri.

  • La setmana del 26 de febrer al 4 de març es durà a terme la votació final.


Mecanisme de votació


La votació té lloc durant la setmana del 26 de febrer al 4 de març i es podrà votar de forma presencial i via web. • De manera presencial als següents llocs i moments:


  • Centre Social: dilluns 26/2 a divendres 2/3, de 10h a 14h

  • Escola la Floresta: dimarts 27/2 i dijous 1/3, a l'entrada i sortida de l'escola

  • Plaça Estació: dijous 1/3, de 17h a 20h i diumenge 4/3 de les 11h a les 15h


Les propostes estan dividides amb les d’inversió i les de despesa ordinària. Al moment de votar, el veí o veïna podrà escollir fins a tres propostes de cada tipus


Com a novetat d’aquest any, podran votar totes les persones que viuen a la Floresta majors de 14 anys.


Tant a la web com a la papereta els veïns i veïnes hauran de posar el seu document d’identitat i la data de naixement amb l’objectiu de validar al cens que viuen a la Floresta.

Resultats de la votacióResultat del procés participatiu del pressupost de lliure disposició del Consell de

Barri de La Floresta 2018 (En verd les propostes guanyadores)


* Les propostes guanyadores són de la 1 a la 6, tot i que es passa 1.500€ del pressupost total d’inversió. Es proposarà a l’ajuntament que miri d’ajustar els pressupostos per que puguin entrar les 6 propostes.
Annex 1: Projectes presentats


Inversions (79.000€ disponibles)

01. Escales Pearson-Pas de l'Estació


Descripció: Construcció d'unes escales alternatives a la rampa que hi ha al final del C/Pas de l'Estació, al costat del Centre Social i Sanitari

Objectius: Crear una escala de fusta integrada al terraplè (com les que hi han sota el cap) amb troncs, per poder escurçar el temps de pujada del c/Pas de L'estació fins el c/Pearson.

Cost orientatiu: 20.000€

Abast territori: La Floresta

Nom persona responsable: Diana Aguirre


02. Millora de l'espai de la petanca al parc de les Dones


Descripció: Es tracta d'una banda d'evitar la constant degradació de la pista actual a causa del pas de vehicles de subministrament ja que el pas és massa estret i els perímetres del terreny del joc es trenquen sistemàticament, i de l'altra de millorar l'espai adjacent. És necessari repensar aquest espai, adaptar-lo a les restriccions tècniques mantenint el caràcter de convivència amb el mobiliari lúdic existent.

Objectius: Crear un pas més ampli, la proposta és cobrir el canal d'aigua mitjançant una reixa metàl·lica i aprofitar per millorar l'espai amb la creació de bancs de gabions amb seients de fusta.

Cost orientatiu: 15.000€

Abast territori: Zona del Parc de les Dones

Nom persona responsable: Joan Merino


03. Bancs a l'entorn de la plaça Pere Planes


Descripció: Jo posaria algun banc a Pere Planes i a alguns dels carrers que surten d'aquesta plaça. Hi ha un mirador perfecte per a col.locar un banc.

Objectius: Que les persones que passegen o es traslladen a peu per la Floresta disposin d'un punt de descans

Cost orientatiu: 6.000€

Abast territori: La Floresta

Nom persona responsable: Sònia Morell

04. Mobiliari per al nou local del CAU (Agrupament Escolta) de la Floresta


Descripció: L'Agrupament Escolta de La Floresta és una entitat sense ànim de lucre gestionada per joves del barri. Cada setmana s'hi apleguen vuitanta nois i noies de La Floresta, de 6 a 19 anys, per a participar en un projecte educatiu que cerca formar persones sinceres, actives i compromeses tot participant en projectes i activitats.

Objectius: Dotar de mobiliari el local de l'Agrupament per a millorar el desenvolupament de les activitats, millorar l'acollida als infants i poder emmagatzemar adequadament el material del Cau.

Cost orientatiu: 8.000€

Abast territori: La Floresta

Nom persona responsable: Enric Nosàs, Anna Bastús


05. La Font Javata (Nova font al circuit verd de la Floresta a Valldoreix)


Descripció: El circuit verd del camí de Can Pagan que connecta la Floresta amb Valldoreix, cada vegada més s'utilitza com a espai per a l'activitat física i saludable. Proposem la instal·lació d'una font pública d'aigua potable per a les persones que volen hidratar-se, promovent així un augment de l'ús d'aquest espai, de la qualitat de vida de les persones que l'utilitzen i del foment de l'activitat física a la Floresta.

Objectius: Millorar els serveis i les rutes saludables de la zona i fomentar l'activitat física i saludable amb contacte amb la natura

Cost orientatiu: 15.000€

Abast territori: La Floresta i Valldoreix

Nom persona responsable: Sara Mas06. Restauració de la Font del Fumet


Descripció: Restauració i recuperació de la Font. Recuperació del patrimoni històric. Les famílies antigues de La Floresta anaven a buscar aigua quan encara no hi havia aigua potable a les cases. Es tracta de fer un projecte d’enjardinament i urbanització de l’espai. Ubicació d’un punt d’interpretació del mateix a través de plafons.

Objectius: Els objectius de la proposta són els següents,

1 - Recuperar pel barri un espai emblemàtic

2 - Disposar d’un espai de trobada i de lleure per les famílies i descans per excursionistes.

3 - Aprofitar la promoció de les rutes de les “fonts de Collserola” on ja hi apareix la Font del Fumet.


Cost orientatiu: 20.000€

Abast territori: La Floresta, Sant Cugat i tot el conjunt del territori.

Nom persona responsable: Víctor Gordó Bayarri


07. Guifi·Floresta. Creació d'una infraestructura comunitaria bàsica de telecomunicacions


Descripció: Instal·lació d'infraestructura bàsica (Fase I) per l'elaboració d'una xarxa de comunicacions oberta, lliure i neutral a la Floresta seguint el model Guifi.net.

Es tracta de crear una petita xarxa troncal que connecti diferents punts estratègics de la Floresta (preferentment de titularitat municipal) i que serveixi de punt de partida (Fase I) per que ciutadans i entitats de la Floresta puguin adherir-se de forma autogestionada.

Objectius: L’objectiu immediat d'aquest projecte es crear uns 6/8 punts de xarxa (super-nodes) distribuïts en llocs estratègics de la Floresta, preferentment de titularitat pública, que serviran com infraestructura troncal (backbone) de l'imminent xarxa ciutadana GuifiFloresta.

Cost orientatiu: 20.000€

Abast territori: La Floresta

Nom persona responsable: Oscar Jané Espelt


08. Espai de criança. Estructures de joc exterior i material per l'espai familiar al Casino de la Floresta


Descripció: Instal·lacions i material de joc i experimentació que acompanyin i respectin el desenvolupament psicomotriu dels infants, gaudint d’un espai familiar gratuït , cuida’t i segur, a l’interior i exterior del Casino de la Floresta. Un espai diferent als ja existents al barri, on sorgeixi el joc lliure, i els més petits puguin jugar i relacionar-se de manera segura, amb estructures i materials naturals que s’integrin a l’ entorn.

Objectius: A l’espai exterior del Casino,


Crear un espai de joc per infants de 0-6 anys diferent als ja existents al barri.


Gaudir d’instal·lacions i estructures que s’integrin a l’entorn, promovent el moviment lliure dels infants, la creativitat i la imaginació. Ens inspirem en l’empresa “Troncsijoc”, qui utilitza estructures molt versàtils i segures, fetes amb materials de fusta i ecològics, pensant en la durabilitat i la possibilitat d’ampliació futura.


Oferir un espai segur i net, gestionat per una entitat que vetlli pel seu manteniment , garantint doncs, que no hi hagi excrements d’animals i vidres,entre d’altres deixalles.


A l’espai interior del Casino:


Oferir un espai familiar pels infants de 0 a 3 anys on existeixin propostes de joc, descoberta i aprenentatges, dotat de materials versàtils i naturals, per joc psicomotriu inspirat en mètodes com Montessori, Waldorf i Pikler.


Potenciar la imaginació i creativitat dels infants. Doncs creiem que “ com menys coses faci la joguina, més coses farà l’infant”.


Donar lloc a un espai on l’ infant pugui descobrir, sentir, jugar lliurement, experimentar, aprendre, imaginar, crear, expressar-se, relacionar-se i divertir-se.


Disposar, prioritàriament, de material que no podem tenir en la majoria de les llars, com ara estructures grans de psicomotricitat( escala pikler, rampa, espatllera,etc) , així com material de joc sensorial divers seguint les metodologies abans esmentades.

Cost orientatiu: 7.500€

Abast territori: Espai del Casino de la Floresta

Nom persona responsable: Lídia Cistero i Alba Sánchez


09. Banc de llibres. Llibreria pública d'intercanvi gratuït de llibres al barri)


Descripció: Fa cosa de cinc anys un grup de veïns i veïnes varen tenir la idea de disposar d'un lloc d'intercanvi gratuït de llibres al barri. Aquest projecte, que es va anomenar "el banc bo", es va concretar ubicant, els matins dels diumenges, en un banc de la plaça del poble, unes caixes on poder deixar i poder escollir llibres per emportar-se.

Objectius: Un grup de veïns i veïnes fem la proposta conjunta de donar continuïtat al banc de llibres amb la instal·lació d'una llibreria pública estable a la mateixa plaça, consolidant la iniciativa. Voldríem disposar d'un element de mobiliari urbà fixe, de lliure accés i arrecerat de la pluja, on ubicar els llibres. Adjuntem imatges de llibreries similars arreu del món a tall d'exemple.

Cost orientatiu: 5.000€

Abast territori: Plaça del Poble (Miquel Ros)

Nom persona responsable: Eva Serrats10. Amoblem i habitem La Floresta amb estil


Descripció:  Creació de mobiliari urbà, de disseny i funcional, realitzat amb fusta recuperada de Collserola o local , guardant la forma del tronc d'arbre. Versió per adults i versió infantil. Llibreria pública: Moble fixe a la plaça de l'estació, on desar i intercanviar llibres (protegit de pluja). Model per adults i model infantil. Zona picnic: Taules, bancs i taburets, també llibreria (per aniversaris, reunions de ciutadans, tallers...).

Objectius: Convertir l'espai públic en una llar, càlida i acollidora. Fomentar la vida social al carrer amb més qualitat. Estimular el respecte als elements urbans a través de l'instal.lació de peces de qualitat, un repte al vandalisme. Donar a La Floresta una imatge més elegant, amb més identitat. La Floresta és un barri-poble únic, amb un caràcter únic, i cal "vestir-la" amb estil i personalitat.

Cost orientatiu: 20.000€

Abast territori: La Floresta

Nom persona responsable: Ariane Patout


11. Instal•lació d’un radar informatiu a la carretera Vallvidrera


Descripció: Instal•lació d’un radar/semàfor no sancionador a la carretera Vallvidrera, per tal de adequació de la velocitat dels vehicles que travessin els passos de vianants del camí de l’escola que travessa la carretera.

Objectius: Garantir la seguretat de les persones i en especial dels infants que accedeixin a l’Escola La Floresta i l’espai Polivalent La Floresta, ja sigui individualment o en sortides que els infants realitzin de l’escola.

Cost orientatiu: 10.000€

Abast territori: La Floresta i zones circumdants

Nom persona responsable: Vanessa


12. Material de cuina per col·lectivitats d'ús comunitari


Descripció: Tot sovint entitats i col·lectius organitzem actes en què no falta la típica paella popular, la butifarrada o la clàssica xocolotada, per posar algun exemple.. Trobar la logística necessària acostuma a ser complicat i, a vegades, car. És per això que proposem comprar olles, difusors, cullerots, gots reutilitzables, plats, etc. d'ús comunitari i a disposar per als col·lectius i entitats del barri.

Objectius:

- Oferir suport logístic a les entitats en el desenvolupament dels dinars populars, xocolatades, etc,

- Estalviar possibles despeses de lloguer a les entitats i al veïnat

- Reduir residus i generar dinàmiques vinculades al compartir i l'optimització dels recursos disponibles

- Potenciar valors comunitaris i relacions d'ajuda mútua

Cost orientatiu: 3.000€

Abast territori: La Floresta

Nom persona responsable: Isabel VicenteDespesa ordinària (8.000€ disponibles)


01. Neteja de deixalles dels boscos de la Floresta 2: voluminoses, runams i restes de fibrociment


Descripció: En algunes zones naturals de la Floresta s’ha detectat que hi queden acumulacions de deixalles molt voluminoses i runams, alguns d’elevada toxicitat, com els de fibrociment, que haurien de ser retirats amb l’ús d’especialistes i maquinària i poder deixar els boscos del barri lliures d’aquests abocadors il·legals que malmeten el medi ambient i són perillosos per als animals i les persones.

Objectius: Aquest projecte és una continuació del projecte més votat del procés participatiu de 2016, amb el que, amb l’ajut de molts veïns i veïnes voluntàries ha aconseguit treure una gran quantitat de brossa dels nostres boscos. Tot i això, en aquestes jornades s’ha posat en evidència zones amb deixalles abocades molt voluminoses: carrosseries de vehicles, ferralla, electrodomèstics i sobretot, runams d’obra, alguns de fibrociment (teulades, canonades...) que no poden ser retirats només amb l’ajut del voluntariat. Així, amb aquesta iniciativa es pretén fer actuacions més ambicioses per realment eliminar tots aquests elements abocats a l’entorn natural. Per fer-ho, es requeriria personal qualificat i maquinaria, evitant, en qualsevol cas, degradar el medi ambient amb les actuacions de neteja.

Cost orientatiu: 8.000€

Abast territori: La Floresta

Nom persona responsable: Pau Fortuño


02. Trivial centenari de la Floresta


Descripció: En motiu del Centenari de La Floresta, es proposa editar un joc de Trivial centrat en la historia, geografia i societat del barri. La proposta és editar dues versions del joc tamany "joc de taula" i una versió gegant per disfrutar col·lectivament a les Festes Majors i altres events.

Objectius: Elaborar el joc duent a terme una recerca i recopilació dels fets històrics i socials a través d'un procés participatiu que pretén arribar al màxim de florestans mitjançant les xarxes socials, cartells i consell de barri per difondre el joc i motivar la creació col·lectiva. Alhora, contribuirà a dinamitzar i difondre la cultura florestana feréstec de forma didàctica per totes les edats.

Cost orientatiu: 5.000€

Abast territori: La Floresta

Nom persona responsable: Sílvia Llombart


03. Club de lectura.Biblioteca de la Floresta


Descripció: Finançament de la creació d'un club de lectura, de la futura biblioteca de la Floresta

Objectius: El nostre objectiu és la creació d'un club de lectura, dependent d'alguna biblioteca de la ciutat, a l'espera de consolidar una secció pròpia a la Floresta, amb la cobertura del Centre Social

Cost orientatiu: 2.500€

Abast territori: La Floresta

Nom persona responsable: Francesc Bailón


04. Suport a la producció del documental "100 anys de la Floresta"


Descripció: En motiu del centenari de la Floresta, la Comissió de Patrimoni i Memòria volem fer un documental que reculli la història del barri al llarg d'aquests 100 anys. Dividirem el segle en períodes de 10-20 anys, segons esdeveniments importants. Entrevistarem veïns/es i historiadors, buscarem imatges d'arxiu i enregistrarem imatges actuals. El documental quedarà per al barri.

Objectius: Posar de manifest la riquesa de la Floresta, barri muntanyenc, lloc de trobada, espai d'activitat i de repòs, amb un passat per a molts desconegut, un present actiu i un futur optimista. Coneixent els orígens del barri i les seves diferents etapes en el temps, així com les múltiples experiències de diferents veïns i veïnes, traslladarem una mirada calidoscòpica de la Floresta i la seva particularitat tan genuïna. Considerem que el paisatge florestà el conforma el seu entorn però, sobretot, les persones que hi viuen. Per això volem posar la gent al centre del documental. Coneixent els veïns i el seu present és com millor ens aproparem al passat. Cent anys només es fan un cop la vida! Ja és hora de recollir-los en un treball audiovisual documentat.

Cost orientatiu: 8.000€

Abast territori: La Floresta

Nom persona responsable: Mont Carvajal
05. Recursos i elements per dinamitzar l'Assemblea d'Infants de la Floresta


Descripció: L’assemblea d’infants de la Floresta ja és una realitat. Es reuneixen un cop al mes i comencen a tenir identitat pròpia. Per tal que puguin tirar endavant les seves iniciatives i les sessions es puguin dinamitzar el millor possible és necessari dotar de recursos al projecte i així desenvolupar propostes que ja tenen sobre la taula com ara: fer samarretes, pancartes, actes, material de difusió, etc.

Objectius:

- Dinamitzar l’Assemblea d'Infants de la Floresta amb els recursos necessaris

- Comprar material fungible

- Crear material de difusió

- Desplegar recursos per tal de donar suport a les iniciatives de l’assemblea

Cost orientatiu: 2.000€

Abast territori: La Floresta

Nom persona responsable: Isabel Vicente


06. Anàlisi dels resultats de l'estudi del mosquit tigre i elaboració de proposta sostenible de control


Descripció: L'any 2017 es va fer una radiografia de la situació del barri en relació amb la presència del mosquit tigre i com aquesta afecta a les persones. Es proposa l'anàlise a fons dels resultats - l'enquesta, els paranys de captura i les visites als domicilis - per proposar un mètode sostenible de control al barri, sigui pel mosquit tigre o d'altres espècies que molesten i són un risc per a la salut.

Objectius: Amb la participació veïnal es proposa analitzar els punts febles i potents dels resultats de l'estudi anterior per proposar una metodologia de control sostenible que sigui aplicable a la situació soci-ambiental del barri amb el gol final d'eradicar el mosquit tigre de la zona.

Cost orientatiu: 200€

Abast territori: La Floresta

Nom persona responsable: Gisela Chebabi Abramides


07. La Floresta territori. Elaboració d'una versió il·lustrada del mapa de la Floresta


Descripció: La Floresta va néixer, fa cent anys, com una ciutat jardí, és a dir, com un indret on viure en contacte amb la natura. Amb els anys, el creixement urbà de la plana ha acorralat La Floresta en una frontera que divideix el món urbà i del món natural. Però aquest límit no és real: la Floresta és justament un territori de convivència entre la ciutat i el bosc., entre les persones i el seu entorn. Això mereix posar-ho en valor.

Objectius: Proposem encarregar-nos del disseny del primer element escultòric a l'espai públic de La Floresta: una gran maqueta que ens permeti veure de nou aquest territori com un ecosistema, com a el lloc d'encontre entre la plana i la muntanya. Una gran il·lustració mostrarà les seves carenes assolellades, les seves rieres, les seves dreceres, els camins dels animals i les persones, les migdiades sota un pi...

La tècnica consisteix en realitzar una versió il·lustrada del mapa a escala per aplicar-hi un procés de restitució digital que permeti l'aplicació sobre ceràmica en trencadís. El disseny inclou l'elecció del lloc, l'adeqüació de l'espai públic i el càlcul de l'element armat que farà de motllo. L'element es concep com a part del mobiliari urbà i s'emplaçarà orientat a l'aire lliure a la zona cèntrica de l'estació

Cost orientatiu: 8.000€

Abast territori: La Floresta

Nom persona responsable: Lisbel Gavara